hlavicka
obsah_hore

Dokumenty a tlačivá

PDF
Stanovy LIMFU Zvolen [dočasne nedostupné]
Pravidlá malého futbalu

PDF
Súťažný poriadok LIMFU Zvolen [298 kB]
PDF
Registračný poriadok LIMFU Zvolen [151 kB]
PDF
Prestupový poriadok LIMFU Zvolen [144 kB]
PDF
Disciplinárny poriadok LIMFU Zvolen [256 kB]
   
PDF XLS
Zápis o stretnutí
Súpiska mužstva
DOC
Prezenčná listina zo zasadnutia

Žiadosti na predloženie

DOC
Žiadosť o odpustenie trestu
  O odpustenie trestu žiada potrestaný hráč!
   
DOC Žiadosti na predloženie - ONLINE VYPLNENIE
  Prednastavené žiadosti majú slúžiť ako pomôcka resp. VZOR!
Za obsah a formuláciu textov zodpovedá každý predkadateľ takto vyplnenej žiadosti !!!
  Žiadosť o odpustenie trestu
  Žiadosť o odloženie zápasu
  Žiadosť o zmenu hracieho času
  Žiadosť o zmenu strelca gólu v evidencii
  Potvrdenie od zákonného zástupcu (pre hráčov mladších ako 18 rokov)

spodok
c3jo design