hlavicka
obsah_hore

Všeobecné podmienky tipovacej súťaže


normal


1. Organizátor

 
 • organizátor tipovacej súťaže - Juraj Plesník
 • databáza pre vyhodnocovanie výsledkov - Martin Bosák
 

2. Účasť

 
 • účasť v tipovacej súťaži je dobrovoľná a nezáväzná
 • do tipovacej súťaže sa môže zapojiť každý, kto sa zaregistruje pomocou registračného formulára na stránke limfuzvolen.sk
 • každý registrovaný účastník dal súhlas so spracovaním osobných údajov osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • za účasť v tipovacej súťaži sa nevyberá žiadny poplatok
 

3. Trvanie

 
 • tipovacia súťaž stretnutí SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen trvá počas celej sezóny od septembra do konca júna
 • trvanie bonusových kôl špecifikuje organizátor samostatne
 

4. Vstup

 
 • tipovanie je môžné len prostredníctvom stránky limfuzvolen.sk, ak neurčí organizátor inak
 • do tipovacej súťaže je potrebné sa registrovať prostredníctvom formulára na stránke limfuzvolen.sk
 • registrácia do databázy tipovacej súťaže prebieha ručne a preto je možné sa prihlásiť až po doručení potvrdzujúceho emailu
 • najneskorší termín pre úspešnú registráciu pred najbližším kolom tipovačky je vo štvrtok do 22:00
 

5. Ponuka stretnutí na tipovanie

 
 • zahŕňa všetky ligy zvolenskej ligy malého futbalu
 • jeden náhodne vybraté stretnutie organizátorom (alebo inou formou), v ktorom sa bude tipovať presný výsledok - bonusové stretnutie alebo bonusová udalosť
 

6. Tipovanie

 
 • je potrebné vyplniť všetky tipy inak nebude možné formulár odoslať
 • oprava tipov je možná zaslaním nových tipov na všetky stretnutia
 • do tipovacej súťaže budú zaregistrované posledné prijaté tipy od tipujúceho.
 

7. Uzávierka kola

 
 • uzávierka kola je v hrací deň tipovaných zápasov so začiatkom prvého zápasu
 

8. Hodnotenie tipov

 
V tipovacej súťaži sa tipuje:
1 (výhra domácich), x (remíza) a 2 (výhra hostí).
Každý správny tip je ohodnotený jedným bodom = 1b.


BONUSOVÉ STRETNUTIE

a) V bonusovom stretnutí sa tipuje presný konečný výsledok.
napr. Team 1 vs Team 2 - tip = 3:5

b) Takto zadané tipy sa budú vyhodnocovať v takomto prioritnom poradí:
 • 5b - presne uhádnutý výsledok stretnutia
 • 2b - uhádnutý gólový rozdiel víťazného mužstva
 • 1b - uhádnutý vítaz stretnutia
 • 1b - uhádnutý počet strelených gólov jedného/druhého mužstva

BONUSOVÁ UDALOSŤ

Poradie v skupine
a) V bonusovej udalosti sa tipuje poradie mužstiev v základnej skupine. V ponuke sú uvedené všetky mužstvá zo skupiny.
b) Každý správny tip je ohodnotený dvomi bodmi = 2b.
c) Pripustená je aj možnosť zvoliť jedno mužstvo vo všetkých možnostiach umiestnenia.
d) V prípade ak nebude vybraté žiadne mužstvo tip bude vyhodnotený bez bodov.

Celkové poradie
a) V bonusovej udalosti sa tipuje celkové konečné poradie mužstiev na turnaji. V ponuke sú uvedené všetky mužstvá, ktoré sa turnaja zúčastnia.

b) Za úspešné určené poradie sa body prideľujú nasledovne
 • 5b - presne uhádnuté mužstvo na 1.mieste
 • 5b - presne uhádnuté mužstvo na 2.mieste
 • 5b - presne uhádnuté mužstvo na 3.mieste
c) Celkovo je tak možné získať 15 bodov.
d) Pripustená je aj možnosť zvoliť jedno mužstvo vo všetkých možnostiach umiestnenia.
e) V prípade ak nebude vybraté žiadne mužstvo tip bude vyhodnotený bez bodov.

EXTRA BONUS 
a) EXTRA BONUS sa uplatňuje iba v prípade, ak je v danom kole tipovacej súťaže vyhodnotených 10 a viac zápasov.

 • 1b - presne 2 chybné tipy a ostatné správne
 • 3b - presne 1 chybný tip a ostatné správne
 • 5b - žiaden chybný tip
b) Extra bonus sa neuplatňuje v prípade, že všetky stretnutia dopadnú rovnako. Napríklad vo všetkých stretnutiach vyhrá mužstvo, ktoré je označené ako domáce, teda uvedený naľavo v rozpise.

Ďalšie postupy pri vyhodnocovaní výsledkov stretnutí

 • V prípade, ak sa niektoré stretnutie nedohralo a o jeho výsledku bude musieť rozhodnúť riadiaci orgán súťaže, budú všetky tipy na toto stretnutie anulované. Platí aj pre bonusové stretnutie!
 • V prípade, ak sa niektoré stretnutie neodohralo budú všetky tipy na tento zápas vyhodnotené po jeho odohraní v náhradnom termíne! Ak bolo stretnutie riadiacim orgánom súťaže kontumované, všetky tipy na toto stretnutie sa už vyhodnocovať nebudú! Platí aj pre bonusové stretnutie!
 • V prípade, ak sa niektoré stretnutie kontumovalo dodatočne po vyhodnotení kola tipovacej súťaže, v ktorom sa tipoval, v platnosti zostávajú uverejnené výsledky tohto kola tipovacej súťaže. Platí aj pre bonusové stretnutie!

 

9. Poradie

 
V tipovacej súťaži sa vyhodnocujú hlavná kategória o najlepšieho tipéra LIMFU a tri vedlajšie kategórie najlepší tipér prekvapení, najlepší tipér bonusových stretnutí.
 
Poradie najlepších tipérov stretnutí SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
O poradí tipujúcich rozhoduje celkový počet získaných bodov.
V prípade rovnosti bodov v celkových výsledkoch rozhoduje :
1) väčší počet získaných 1.miest vo všetkých kolách
2) väčší počet získaných 2.miest vo všetkých kolách
3) väčší počet získaných 3.miest vo všetkých kolách
4) väčší počet získaných bodov z bonusových stretnutí
 
Poradie najlepších tipérov prekvapení
O poradí v tejto podkategórii rozhodujú body získané za správne tipy na stretnutia, ktorých podpora od tipujúcich bola menej ako 40% a boli teda vyhodnotené ako prekvapenia kola.

 
Do poradia v podkategórii najlepší tipér prekvapení nebudú započítavané získané body, ak tipujúci natipujú všetky stretnutia v ponuke v danom kole na víťazstvo domácich (1), víťazstvo hostí (2) alebo remízu (x) !
 
Poradie najlepších tipérov bonusových stretnutí
O poradí v tejto podkategórii rozhodujú body získané výhradne z tipovania bonusových stretnutí.

V prípade rovnosti bodov v celkových výsledkoch v podkategóriách rozhoduje lepšie umiestnenie v celkovom hodnotení.
 
 
 

10. Ceny


pohare
1.-3.miesto
pamätné poháre
1.miesto
 
 

11. Sponzori a podpora

 
Tipovacia súťaž funguje na stránke limfuzvolen.sk s podporou veenia súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
Odmeny do tipovacej súťaže sú venované výhradne od sponzorov.
Akákoľvek cena, ktorá sa dá použiť na odmenu pre súťažiacich prispeje nie len popularite samotnej tipovačky, malého futbalu vo Zvolene, ale aj k propagácii samotného sponzora.

Podporte tipovaciu súťaž aj VY!

Prípadný záujem o spoluorganizovanie tipovacej súťaže je vítaný.

Kontaktujete organizátora na tipovacka_limfu@post.sk
 

12. Dodatočné ustanovenia

 
Tipovať pod viacerými kontami je považované za podvod a tipujúci môžete byť zo súťaže diskvalifikovaní. Vyradení zo súťaže môžu byť súťažiaci v prípade akéhokoľvek dodatočne zisteného podvodu, ktorý nie je uvedení vo všeobecných podmienkach.
 


spodok
c3jo design