LIMFU ZVOLEN

KONTAKTY

DOKUMENTY

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17060133  DIČ: 2021653821
Dátum vzniku: 11.12.1991

Bankové spojenie:
IBAN: SK85 0200 0000 0029 3674 6458

GDPR
LOGO
ARCHÍV LIMFU

IS SZMF

limfuzvolen@gmail.com

Ondrej Lameš 0907 326 337
Ján Račko 0904 439 942
Ing. Miloš Masarik 0903 831 424
Jozef Hronček 0914 294 959
Jozef Sýkora 0907 880 986
Peter Suja 0905 527 849