LIMFU ZVOLEN

KONTAKTY

DOKUMENTY

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17060133  DIČ: 2021653821
Dátum vzniku: 11.12.1991

Bankové spojenie:
IBAN: SK85 0200 0000 0029 3674 6458

GDPR
LOGO
ARCHÍV LIMFU
SPONZORSKÁ ZMLUVA
IS SZMF

limfuzvolen@gmail.com

Ondrej Lameš 0907 326 337
Ján Račko 0904 439 942
Miloš Masarik 0903 831 424
Jozef Hronček 0914 294 959
Peter Suja 0905 527 849