DODRŽIAVAJTE ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ V AREÁLI, KDE SA HRAJÚ ZÁPASY LIMFU !

  ZA DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL JE ZODPOVEDNÝ VEDÚCI KAŽDÉHO MUŽSTVA !