Deň: 5. februára 2023

11 - 2
Konečný výsledok
8 - 5
Konečný výsledok
4 - 7
Konečný výsledok
6 - 10
Konečný výsledok