R-Pub Unionka


Vedúci mužstva: Ing. Marcel Grofik
Email: groma@azet.sk
Mobil: 0918 885 202

Zástupca vedúceho mužstva: Marek Tuhársky
Email: mtuharsky1331997@gmail.com
Mobil: 0902 061 495