VŔŠKY CUP 2024

1 . ROČNÍK

Zimný turnaj LIMFU Zvolen XXXIII. ročník - skupina A

#KlubZVRPGsGi+/-BP5ZFORMA
1440013211124-0-0
V V V V
24301126693-0-1
P V V V
3410368-231-0-3
V P P P
44103613-731-0-3
P V P P
54103816-831-0-3
P P P V

Zimný turnaj LIMFU Zvolen XXXIII. ročník - skupina B

#KlubZVRPGsGi+/-BP5ZFORMA
1440019217124-0-0
V V V V
24301116593-0-1
V V P V
34202124862-0-2
V P V P
44103615-931-0-3
P P V P
54004425-2100-0-4
P P P P

Zimný turnaj LIMFU Zvolen XXXIII. ročník - skupina C

#KlubZVRPGsGi+/-BP5ZFORMA
13210105572-1-0
V V R
23210128472-1-0
V V R
331021517-231-0-2
P P V
43003613-700-0-3
P P P

Turnaja sa môžu zúčastniť iba mužstvá pôsobiace v LIMFU a iba hráči, ktorí sú v LIMFU riadne registrovaní a zapisaní na súpiskách jednotlivých mužstiev.
Za každé mužstvo môžu hrať iba hráči, ktorí sú zapisaní na súpiske LIMFU daného mužstva.

Maximálny počet hráčov na turnaji za jedno mužstvo je 11 + 1 vedúci mužstva.

Zápas sa hrá s dvomi mužstvami, každé mužstvo má 5 hráčov, z ktorých jeden je brankár (4+1).

Hrá sa s halovou (lenivou) loptou veľkosti 4.

Hrá sa v telocvični, hrať sa môže iba V HALOVKÁCH.

Strieda sa letmým spôsobom, t.j. aj vtedy, keď je lopta v hre, ako aj po prerušení hry a to za týchto podmienok:
– hráč, ktorý opúšťa hraciu plochu, musí prekročiť postrannú čiaru striedajúceho územia výhradne na vlastnej polovici ihriska v zóne vyznačenej a vymedzenej na striedanie,
– hráč, ktorý vchádza na ihrisko, musí tiež prekročiť postrannú čiaru územia určeného na striedanie, výhradne na vlastnej polovici, avšak až po tom, čo hráč odchádzajúci z hracej plochy úplne prekročil postrannú čiaru.

Auty sa kopú.
Z kopu z autu nie je možné priamo dosiahnuť gól.
Lopta musí byť v nehybnej polohe na postrannej čiare, je kopnutá späť do hry ktorýmkoľvek smerom.
Hráč zahrávajúci kop z autu má v momente zahrania kopu chodidlo čiastočne na postrannej čiare, alebo na podlahe z vonkajšej strany postrannej čiary.
Hráči brániaceho sa družstva musia byť najmenej 5 metrov od miesta, z ktorého sa kop zahráva.
Hráč musí rozohrať kop z autu do 4 sekúnd.
Hráč, ktorý zahráva kop z autu sa nesmie dotknúť lopty po druhý krát skôr, ako sa jej dotkne iný hráč.
Lopta je v hre hneď po tom, čo do nej hráč kopne, alebo sa jej iným spôsobom dotkne.

V prípade, že sa brankár dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov, je rozhodcom nariadený nepriamy voľný kop:
– brankár zahrá (na vlastnej polovici) s loptou po tom, ako ju po vlastnej rozohrávke opäť dostane od jeho spoluhráča bez toho, aby prešla cez polovicu ihriska, alebo bez toho, aby sa jej predtým dotkol súper,
– brankár hrá s loptou, alebo ju kontroluje rukou, alebo nohou na vlastnej polovici dlhšie ako 4 sekundy.

Hod od bránky:
Hod od bránky je spôsob nadviazania na hru.
Z hodu od bránky nie je možné priamo dosiahnuť gól.
Hod od bránky je nariadený, ak sa lopty ako posledný dotkne hráč útočiaceho družstva a lopta celým svojím objemom prejde cez bránkovú čiaru, s výnimkou časti medzi bránkovými žrďami a pod brvnom, či už vo vzduchu alebo po zemi a nie je dosiahnutý gól.
Brankár brániaceho sa družstva vyhodí loptu z ktoréhokoľvek miesta pokutového územia.
Hráči súpera musia zostať mimo pokutového územia, pokiaľ lopta nie je opäť v hre.
Brankár nemôže zahrať loptu po druhý krát, pokiaľ sa jej nedotkne hráč súpera, alebo pokiaľ lopta neprejde cez stredovú čiaru.
Lopta je v hre hneď ako prejde za hranicu pokutového územia.

Akumulované fauly:
Ak sa hráč dopustí 5/6 faulu svojho družstva na polovici súpera, alebo na vlastnej polovici v priestore medzi stredovou čiarou a pomyslenou čiarou 10 metrov od bránkovej čiary, voľný kop sa zahráva z 10 metrov.

Ak sa hráč dopustí 5/6 faulu na vlastnej polovici v priestore medzi 10 m čiarou a bránkovou čiarou mimo pokutového územia, družstvo ktoré bude zahrávať voľný kop si môže vybrať, či sa bude voľný kop zahrávať zo vzdialenosti 10 metrov, alebo z miesta, na ktorom došlo k priestupku.
Hráč zahrávajúci priamy voľný kop musí kopnúť do lopty so zámerom dosiahnuť gól, loptu nesmie prihrať spoluhráčovi.
Po zahraní priameho voľného kopu sa žiadny hráč nesmie dotknúť lopty skôr, ako sa jej dotkne brankár súpera, alebo skôr, ako sa lopta odrazí od brvna alebo žrde bránky, alebo skončí mimo hry.

V prípade, že zahratie priameho voľného kopu pripadne na koniec polčasu, alebo koniec predĺženia, rozhodca musí pridať čas na zahratie tohto kopu.
Skupiny A, B a vyraďovacia časť:

Voľný kop sa zahráva, keď sa hráč dopustí 5. faulu.
Skupina C:
Voľný kop sa zahráva, keď sa hráč dopustí 6. faulu.

Hráč alebo náhradník je napomenutý žltou kartou, ak sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:
• správa sa nešportovo,
• slovne alebo náznakom prejavuje nesúhlas alebo napadnutie,
• sústavne porušuje pravidlá hry,
• zdržuje pri rozohrávke,
• nerešpektuje požadovanú vzdialenosť pri zahrávaní rohového kopu, voľného kopu, kopu z autu alebo hodu od brány,
• vstúpi alebo opakovane vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, alebo porušuje pravidlá pri striedaní,
• úmyselne opustí hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu.

V prípade, že hráč dostane vo viacerých zápasoch celkovo 3 žlté karty, nasledovný zápas na turnaji nemôže hrať.

Priestupky, za ktoré sú hráči napomenutí červenou kartou – vylúčenie z hry:
• hrá mimoriadne nebezpečne,
• správa sa hrubo nešportovo a násilne,
• pľuje na súpera, alebo inú osobu,
• zabráni súperovi dosiahnuť gól tým, že sa úmyselne zahrá loptu rukou (okrem brankára v jeho pokutovom území),
• zabráni súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti tým, že sa dopustí priestupku, za ktorý by bol nariadený voľný kop alebo pokutový kop,
• používa urážlivé, hanlivé a vulgárne výrazy, alebo gestá,
• dostane druhú žltú kartu.

Hráč, ktorý bol vylúčený z hry nesmie v tomto stretnutí opätovne vstúpiť do hry, nesmie sedieť na lavičke náhradníkov a musí sa vzdialiť z hracej plochy.
Udelená červená karta znamená zastavenie činnosti na jeden zápas turnaja.
V prípade udelenia ČK za technický priestupok, môže hráč po uhradení pokuty 2,- EUR v nasledovnom zápase hrať.
V prípade závažnejšieho porušenia pravidiel o treste rozhodne organizátor.

Skupiny A, B a vyraďovacia časť:
Po 90 sekundách od vylúčenia spoluhráča môže do hry vstúpiť náhradník za predpokladu, že mužstvo súpera nedosiahne gól skôr, ako uplynul 90 sekundový trest.
Skupina C:
Po 120 sekundách od vylúčenia spoluhráča môže do hry vstúpiť náhradník za predpokladu, že mužstvo súpera nedosiahne gól skôr, ako uplynul 120 sekundový trest.

Zápas v skupinách A a B a vyraďovacej časti trvá 18 minút.
Zápas v skupine C trvá 24 minút.

V skupinovej fáze turnaja sú 3 body za víťazstvo, 1 bod za remízu a 0 bodov za prehru.

Kontumácia nastáva, ak mužstvo nenastúpi na zápas do 5 minút po ukončení predchádzajúceho zápasu (5:0).

O poradí mužstiev v skupine rozhoduje:
1. Väčší počet získaných bodov.
2. Výsledok vzájomného zápasu.
3. Väčší rozdiel v skóre.
4. Vyšší počet strelených gólov.
5. Aktuálne poradie v tabuľke LIMFU.

Zo základných skupín postupujú mužstvá, ktoré skončia na 1. mieste.
Okrem toho postupuje jedno najlepšie mužstvo, ktoré skončí na 2. mieste.
V skupinách A a B sa po základnej časti anulujú body zo zápasov posledného mužstva v tabuľke.
Strelené a inkasované góly zo všetkých zápasov zostávajú v platnosti.

Pri určovaní najlepšieho mužstva na 2. mieste rozhoduje:
1. Väčší počet získaných bodov.
2. Väčší rozdiel v skóre.
3. Vyšší počet strelených gólov.
4. Aktuálne poradie v tabuľke LIMFU.

V prípade remízy vo vyraďovacej časti turnaja, hráči z oboch tímov kopú 3 penalty. Každé mužstvo určí troch hráčov, ktorí sa zúčastnia penaltového rozstrelu.
V prípade nerozhodného stavu po troch kolách sa ďalej pokračuje v obrátenom poradí až do rozhodnutia. Penalty kopú ostatní hráči mužstva, podľa počtu hráčov mužstva, ktoré má menej hráčov na súpiske.

Začiatky zápasov sú orientačné, je potrebné, aby každé mužstvo bolo minimálne 20 minút pred začiatkom zápasu pripravené hrať.

ZÁPASY VŔŠKY CUP 2024

8 - 1

Xanto team : Falcon´s TJ Očová

1 - 0

Torro – Koliba : Shadows

4 - 1

Mamut : Falcon´s TJ Očová

1 - 0

Xanto team : Torro – Koliba

2 - 4

Shadows : Mamut

0 - 10

Falcon´s TJ Očová : Torro – Koliba

0 - 2

Mamut : Xanto team

2 - 3

Falcon´s TJ Očová : Shadows

1 - 3

Torro – Koliba : Mamut

1 - 8

Shadows : Xanto team

3 - 1

Slohajagico : R-Pub Unionka

0 - 4

LA Kings : Lokomotýv ´99

1 - 4

Haus Team – BarBar : R-Pub Unionka

5 - 1

Slohajagico : LA Kings

1 - 3

Lokomotýv ´99 : Haus Team – BarBar

5 - 1

R-Pub Unionka : LA Kings

0 - 2

Haus Team – BarBar : Slohajagico

2 - 1

R-Pub Unionka : Lokomotýv ´99

6 - 2

LA Kings : Haus Team – BarBar

0 - 3

Lokomotýv ´99 : Slohajagico

1 - 0

Paralympiacos Hriňová : Tornádo

2 - 3

Euroteam : Fine restaurant

1 - 5

Tornádo : Fine restaurant

9 - 6

Paralympiacos Hriňová : Euroteam

7 - 5

Euroteam : Tornádo

2 - 2

Fine restaurant : Paralympiacos Hriňová

4 - 2

Semifinále 1 = 1A : N2

5 - 0

Semifinále 2 = 1B : 1C

2 - 3

o 3. miesto

3 - 2

Finále

Konečné poradie
XXXIII. ročníka Zimného turnaja LIMFU
1. ročníka Vŕšky cup 2024:

1. miesto: Slohajagico
2. miesto: Xanto team
3. miesto: Fine restaurant
4. miesto: Paralympiacos Hriňová
5. miesto: R-Pub Unionka
6. miesto: Mamut
7. miesto: Torro – Koliba
8. miesto: Euroteam
9. miesto: Lokomotýv ´99
10. miesto: LA Kings
11. miesto: Shadows
12. miesto: Haus Team – BarBar
13. miesto: Tornádo
14. miesto: Falcon´s TJ Očová

Zápasy rozhodovali: Peter Hanes, Peter Plavec a Pavol Končko,

udelili celkovo 27 žltých a 3 červené karty.