Deň: 1. júna 2024

4 - 1
Konečný výsledok
2 - 4
Konečný výsledok
6 - 3
Konečný výsledok
7 - 2
Konečný výsledok