hlavicka
obsah_hore

Aktuality

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
27.03.2015 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 25.03.2015
 
pokračovanie článku
pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 25.03.2015

Body zasadnutia:
1/ Registrácia hráčov
Registrácia nových hráčov: Vladmír Hlaváč, Viktor Bernát, Dušan Vrbiniak (všetci Euroteam - I.liga)
Vyradenie hráčov zo súpisky: Peter Koska, Ondrej Janeček, Tomáš Gaurilo (všetci Euroteam - I.liga)
2/ Dohrávka odložených zápasov
Termín 28.3.2015 zrušený. Ďalší alternatívny termín 4.4.2015

4/ Predložené návrhy a upresnenia
Predložené návrhy členom výboru Jurajom Plesníkom v originálnom znení (Tak ako boli predložené zúčastneným vedúcim mužstiev)

Organizačné
1) Začiatok II. a III. ligy (v oboch ligách 8 kôl)
Návrh: Začiatok 18.4.2015 a ukončenie 6.6.2015 (spoločne s I.ligou)
Návrh odobrený zúčastnenými vedúcimi mužtiev.

2) Nadstavbová časť III. ligy
Návrh:  Rozdiel bodov medzi 3. a 4. mužstvom po skončení odvetnej časti bude väčší alebo rovný ako 6 bodov, rozdelenie na 1. až 3. o titul a 4.-7. o umiestnenie. V opačnom prípade (teda ak rozdiel medzi 3. a 4. bude menší ako 6 bodov) sa mužstvá rozdelia nasledovne 1.-4. a 5.-7.  
Zostáva na prerokovanie vzhľadom na nízku účasť zainteresovaných mužstiev.

3)  Majstrovstvá Slovenska (MSR) 2015 v Košiciach
Návrh:  Miestenku na MSR si vybojuje majster ligy v aktuálnej sezóne + víťaz Zimného turnaja v aktuálnom roku (mužstvo registrované v LIMFU Zvolen). V prípade, že mužstvo miestenku odmietne výbor pošle na MSR výber ligy.
Návrh odobrený zúčastnenými vedúcimi mužtiev.

4)  Zvýhodnený registračný poplatok
Návrh : Zvýhodnený registračný poplatok za účasť zástupcov mužstva na schôdzach výboru počas predošlého ročníka. Zvýhodnené štartovné mínus 1€/registrovaný hráč zo štartovného do ďalšieho ročníka, pri aspoň 80% účasti na schôdzach výboru.
Návrh odobrený zúčastnenými vedúcimi mužtiev. Potrebný súhlas hospodára LIMFU p. Bosáka

5)  Odmena pre členov výboru
Návrh č.1: Odmena členom výboru na konci sezóny podieľajúcich sa na organizovaní LIMFU vo výške 1€  x počet kôl v sezóne pre členov výboru a 1,5 €  x počet kôl v sezóne pre prezidenta výboru, pri aspoň 80% účasti na schôdzach výboru (uverejňované prezenčné listiny a na záver sezóny sumarizovaná účasť).
Návrh č.2: Odmena vo výške štartovného na sezónu.
Do odmeny je zahrnuté aj organizovanie letného Pohára primátora a Zimného turnaja.
Návrh č.2 odobrený zúčastnenými vedúcimi mužtiev.

6)  Počet ihrísk
Návrh : Počet ihrísk počas jednej hracej hodiny zvýšiť na 3 (na šírku ihriska - náhľad). 12 zápasov počas hracieho dňa odohratých namiesto 6 hodín ( od 8:00 do 14:00 ) odohraté za 4 hodiny ( od 8:00 do 12:00 )
Návrh aktuálne zamietnutý vzhľadom na nízky počet rozhodcov a chýbajúce príslušenstvo (siete , bránky)

Športový poriadok
1)  Súpisky mužstiev v dohrávaných zápasoch
V prípade dohrávky je platná súpiska mužstva k pôvodnému termínu zápasu.
Návrh : V prípade dohrávky je platná aktuálna súpiska mužstva k danému dňu.
Návrh odobrený zúčastnenými vedúcimi mužtiev.

2)  Registrácia hráčov / prestupov
Registrácia hráčov resp. prestupov je možná LEN na schôdzi výboru
Upresnenie už prijatého ustanovenia.

3)  Vyplácanie pokút za udelené karty
Vyplácanie kariet je možné ihneď po zápase rozhodcovi, alebo na najbližšej schôdzi výboru. V prípade neuhradenia je hráč evidovaný a nesmie nastúpiť za žiadne mužstvo kým nebude pokuta uhradená. V opačnom prípade môže výbor KONTUMOVAŤ zápas v neprospech mužstva za ktoré takýto hráč nastúpi.
Doplnené: Vyplatenie pred zápasom ROZHODCOVI so zápisom do zápisu os tretnutí
Upresnenie už prijatého ustanovenia.

4)  Súpiska mužstva + registračné preukazy
Každé mužstvo musí mať so sebou na zápase aktuálnu súpisku a registračné preukazy. Súper má právo konfrontovať mužstvo o predloženie súpisky a registračných preukazov hráčov. V prípade absencie registračných preukazov sa totožnosť hráčov overuje občianskym preukazom. V prípade absencie zápis do zápisu o stretnutí.
Upresnenie už prijatého ustanovenia.

5)  Zápis o stretnutí
Každý vedúci je povinný čitateľne vypísať zápas o stretnutí. Uviesť správne meno aj číslo dresu hráč. Po skončení zápasu si skontrolovať uvedené údaje ( góly, karty) a podpísať. V prípade námietok zapísať ich do zápisu o stretnutí !
Upresnenie už prijatého ustanovenia.

6)  Čakacia doba
Čakacia doba je určená 10 min. po skončení predošlého zápasu.
Návrh: Čakacia doba 15 min. po oficiálne stanovenom začiatku zápasu (inak kontumácia)
Návrh zamietnutý. Zostáva v platnosti pôvodné ustanovenie.

7)  Turnaj LIMFU - súpiska
Súpiska hráčov jednotlivých mužstiev je neobmedzená (čo sa týka účasti hráčov mimo ligovej súpisky mužstva) .
Návrh: Obmedzenie na max. 3 hráčov mimo súpisky (na vyskúšanie pred sezónou)
Návrh zamietnutý. Predložený ďalší návrh na budúce prerokovanie.
Návrh č. 2: Na súpiske mužstva nesmú byť registorvaní hráči LIMFU mimo súpisky mužstva (z iných tímov LIMFU) a zároveň neobmedzene (max.20) neregistrovaných hráčov v LIMFU.

8)  Turnaj LIMFU - tresty
Tresty sa prenášajú z ligy LIMFU a sú platné
Návrh: Zrušenie prenášania trestov.                                       
Návrh zamietnutý. Predložený ďalší návrh na budúce prerokovanie.
Návrh č. 2: Finančné tresty pre neregistrovaných hráčov

9)  Kontumácie
Mužstvo ktorému je udelená kontumácia v ligovom zápase je povinné zaplatiť  na najbližšej schôdzi výboru pokutu 20 € (10 € dostane súper ako kompenzáciu za neodohratý zápas). V jednej časti sezóny môže mať mužstvo maximálne jednu kontumáciu. V prípade ďalšej kontumácie je mužstvo zo súťaže vylúčené.
Upresnenie už prijatého ustanovenia.

10)  Postup do vyššej ligy
V prípade, že klub s právom postupu odmietne postup, postup  sa  ponúkne ďalšiemu mužstvu v poradí podľa konečnej tabuľky tejto ligy. Zároveň...
V platnosti od 12.8.2011: V prípade odmietnutia postupu do vyššej ligy je víťazovi ligy odrátaných 9 bodov v ďalšom ročníku.  (Neuplatňuje ak sa k postupu prihlási iné mužstvo.)
Návrh:
A)  V prípade odmietnutia postupu do vyššej ligy je víťazovi ligy odrátaných 9 bodov v ďalšom ročníku.
B)  Mužstvu, ktoré postup odmietlo budú v ďalšom ročníku súťaže odrátané body nasledovne :
1.miesto v lige  ( - 9 bodov)
2.miesto v lige  ( - 6 bodov)
3.miesto v lige  ( - 3 body)

C)  Mužstvo, ktoré postup odmietlo stráca právo na finančnú odmenu za umiestnenie v súťaži.
D) Odobratie finančnej odmeny + odrátanie bodov v ďalšom ročníku.
Neplatí v prípade, že výbor LIMFU rozhodne o rozšírení I. ligy.
Doplnenie:
Tieto ustanovenie platí aj v prípade, že sa k postupu prihlási mužstvo umiestnené na horšom mieste resp. mužstvo z nižšej ligy (v prípade postupu do I. ligy). Taktiež v prípade, že vedenie ligy bude musieť kvôli uvedenej skutočnosti zredukovať počet účastníkov I. ligy.
Čiastočne odobrené . Upresňujúci návrh.
Návrh: Víťaz ligy odmietne postup (-9 bodov v ďalšej sezóne) v tomto prípade je ponúknuté zotrvanie poslednému (vypadávajúcemu) mužstvu z vyššej súťaže. V ďalších prípadoch prerokuje výbor.
.

4/ Zasadnutie vedúcich mužtiev - ÚČASŤ NUTNÁ
sa uskutoční v stredu 1.4.2015 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.

Vysvetlenie jednotlivých odobrených návrhov ich odsuhlasovanie resp. predkladanie námietok, alebo protinávrhov.  


Výbor LIMFU vyzýva všetkých, ktorý by sa chceli podieľať na fungovaní resp. majú návrhy na zlepšenie súťaže nech píšu na mail limfuzvolen@gmail.com, alebo sa zúčastnia na schôdzi výboru. Anonymné návrhy sú neprípustné.

           

XANTO Liga 40+
24.03.2015 (Miloš Masarik)
 
V lige štyridsiatnikov sa rozhodovalo ž iba o štyroch miestach v tabuľke.
 
pokračovanie článku
   V poslednom štrnástom kole jedenásteho ročníka Ligy 40 už bolo o víťazovi rozhodnuté a navyšemala víťazná Coffola v tomto kole voľno. Druhý Euroteam, ktorý v poslednej minúte minulého kola prehajdákal možnosť zabojovať o prvenstvo sa stretol v priamom súboji o druhú priečku s Javankou. Ich súboj v siedmom kole skončil delbou bodov a tak sa v odvete očakával dramatický priebeh stretnutia. Poradie sa mohlo meniť aj na posledných dvoch priečkach, lebo o dva body zaostávajúci „vinári“ mohli víťazstvom preskočiť šiesty Elán. V tabuľke strelcov by mohol vedúceho Paraja (Euroteam) dobehnúť iba jeho spoluhráč Balko, za predpokladu strelenia o päť gólov viac. A tak diváci v plnom hľadisku mohli vidieť kvalitné vyvrcholenie sezóny „štyridsiatnikov.“
   V prvom stretnutí doteraz druhý Euroteam hostil v tabuľke tretiu Javanku a vo výbornom stretnutí bolo načo pozerať. V prvom dejstve s množstvom šancí na oboch stranách sa strelci presadili iba dva krát. Obe mužstvá sa prezentovali útočnou hrou, bolo vidieť, že ide o veľa a dôraz oboch aktérov otváracieho stretnutia záverečného kola Ligy 40 bol v zabezpečenej obrane. V druhom dejstve za remízového stavu nastali doslova futbalové šachy, za stavu 2:2 tri minúty pred koncom strhla vedenie na svoju stranu Javanka a Euroteamu sa nepodarilo vyrovnať ani po veľkých šanciach ani v hre bez brankára a po prehre v minulom kole v boji o prvenstvo „prehajdákali“ i možnosť skončiť na priečke druhej, na ktorú im stačila iba remíza.
   V druhom stretnutí sa už nebojovalo o poradie, keď Xanto ani Boxo už nemohli zasiahnuť do záverečného poradia a tak aj priebeh stretnutia vyzeral. Obe mužstvá hrali nebojácne , uvoľnene a vytvárali si množstvo šancí pri menej dôraznej obrany. Výborne zachytal Sás v bráne Xanta a tí dokonca v prvom dejstve viedli o dva góly, no Boxo dominoval hlavne v druhom dejstve nielen herne, ale i strelecky a strelil ešte sedem gólov, keď sa hetrikom prezentovali Chabada so Šipulom.
  V poslednom stretnutí poslední „vinári“ mali od začiatku výhodu v možnosti striedania, keď Elán nastúpil iba s päticou hráčov vrátene Holíka v bráne. Elán prehral prvé dejstvo o dva góly, no v závere druhého polčasu potrápil „vinárov“, keď dvojgólový Močko znížil po oddychovom čase na rozdiel gólu a na udržanie sa na predposlednom mieste stačilo Elánu vyrovnať, no v závere po žrdi Močka z protiútoku svojim tretím gólom rozhodol o víťazstve Vína Stehlík Pokorádi.
   V trojici zápasov 17 strelcov skórovalo doteraz najmenej - iba 25 krát. Strelecky vyčnievali Dušan Pokorádi (Víno Stehlík), Peter Šipula a Pavel Chabada (obaja Boxo), ktorí strelili po 3góly.
   Poradie v tabuľke sa tak oproti minulému kolu menilo v štyroch postoch, o ktorých rozhodli vzájomné zápasy. Poradie si vymenili Javanka s Euroteamom, ktorý po možnosti zvíťaziť v celej súťaži zaváhal i v poslednom kole a výmena sa konala i na posledných dvoch priečkach, keď zraneniami zdecimovaný Elán podľahol Vínu Stehlík.
   Všetky stretnutia rozhodoval tolerantne a s absolútnym prehľadom Igor Vlačuha. Po skončení posledného hracieho dňa sa v neďalekom reštauračnom zariadení konalo vyhodnotenie 11.ročníka Ligy 40 spojené s už tradičným posedením pri guláši a s odovzdaním pohárov pre nielen víťazné mužstvá, ale i pre najlepších hráčov, kde „sa dohrávali“ najmä zápasy o záverečné poradie a kuli plány na nový ročník Ligy 40.

Výsledky 14. kola Ligy 40:
Euroteam – Javanka 2 : 3 (1:1)
Paraj, Balko – Vojtek, Mozolány, Végh

SP Hronn Xanto – Boxo Utd. 56 5 : 9 (4:2)
Krokoš 2, Macurák, Gadoš, Krsek – Chabada 3, Šipula 3, Bosák, Mišany, Klinec

Víno Stehlík – Elán 4 : 2 (3:1)
Pokoradi 3, Uhliar – Močko 2

Víťaz v aktuálneho ročníka Ligy 40 FC Coffola odohral všetky zápasy a mal voľno.

Individuálne hodnotenia 14.kola Ligy 40:
Najlepší brankár: Jaroslav Sás (Xanto)
Najlepší hráč : Peter Šipula (Boxo)
Najlepší strelec: Dušan Pokorádi (Víno Stehlík), Peter Šipula a Pavel Chabada (obaja Boxo) po 3góly
Najlepší defenzívny hráč: Dušan Vojtek (Javanka)

Poradie strelcov po 14.kole Ligy 40:
Doteraz padlo celkom 454 gólov
1 Paraj Ján EU 27 gólov
2 Balko Maroš EU 23
3 Maľa Ján C 20
4 Lupták Miro X 16
5 Trnavský Gabriel EU 15

Individuálne ocenenia v 11. Ročníku Ligy 40 (podľa hodnotenie vedúcich mužstiev): Najlepší brankár: Patrik Štefko (Coffola)
Najlepší hráč : Peter Végh (Javanka)
Najlepší strelec: Ján Paraj (Euroteam) 27 gólov

11r liga 40 14kolo strelci
11r liga 40 14kolo prehľad výsledkov


LK - BOXO liga 50
22.03.2015 (Juraj Plesník)
 
LK - BOXO liga 50 sa uskutoční dňa 29.marca 2015 v telocvični na Západe. Rozpis v pokračovaní ...
 
pokračovanie článku
Prihlásené mužstvá : R-PUB 50; KRIŠTÁL 50; BOXO Utd. 50; RELAX 50
Začiatok : o 9.00 hod.
Hrací čas : 2 x 15 minút
Rozpis zápasov :
9:00 Krištál 50 : Boxo UTD 50
9:40 R-Pub 50 : Relax 50
10:20 Krištál 50 : Relax 50
11:00 R-Pub 50 : Boxo UTD 50
11:40 Boxo UTD 50 : Relax 50
12:20 R-Pub 50 : Krištál 50

XANTO Liga 40+
16.03.2015 (Miloš Masarik)
 
V predposlednom trinástom kole jedenásteho ročníka Ligy 40 sa už rozhodovalo o celkovomvíťazovi.
 
pokračovanie článku
   V predposlednom trinástom kole jedenásteho ročníka Ligy 40 sa už rozhodovalo o celkovom víťazovi, lebo pri nepárnom počte účastníkov vždy jeden z tímov „pauzuje“ a tak diváci v plnom hľadisku mohli vidieť kvalitné vyvrcholenie sezóny „štyridsiatnikov“ i keď zápasy posledného kola rozhodnú o poradí na mieste druhom a stanovia záverečné poradie.
   Neplánovane sa menil začiatok posledného stretnutia, pre stretnutie basketbalovej ligy žien sa začínalo už o ôsmej a tak sa hralo v komornom prostredí bez divákov i keď bolo na čo pozerať. V prvom stretnutí doteraz štvrtý „boxáci“ hostili v tabuľke šiestych „elánistov“ a po víťazstve o gól v prvej polovici súťaže boli miernym favoritom. V prvom dejstve Elán odolával akciám Boxa, prehrával iba o gól, no v potom sa prejavila dvojnásobná prevaha na lavičke a „boxáci“ postupne zvyšovali tempo a pri neúčasti brankára Necpála Elán inkasoval gól za gólom. Boxo nadelilo „elánistom“ desiatku a strelecky sa zaskvel štyrmi gólmi najmä Bosák.
   V druhom zápase si zmerali sily posledný „vinári od stehlíka“ s piatym Xantom. V stretnutí nastúpili iba v pätici, bez opory Snopka v bráne. Hralo sa skoro bez bránenia systémom „hore-dole“ a to sa odrazilo i na skóre stretnutia. V druhom dejstve po šiestich inkasovaných góloch prenechal miesto medzi tromi žrďami Gunár Vlačuhovi, no nepresadil sa strelecky. Na dva góly Sluku a hetrik Pokorádiho reagovali štyrmi gólmi Krsek, hetrikom Lupták a Xanto lámalo rekordy nielen v počte strelených gólov, ale aj gólovom rozdiele, keď vyhralo o osem gólov.
   Dvanáste kolo končilo stretnutím vedúcej Coffoly s možným kandidátom na titul Euroteamom, ktorému na prvú priečku v záverečnom bilancovaní „stačilo“ s „coffolákmi“ remizovať a v záverečnom kole poraziť Javanku. V hádam najlepšom stretnutí jedenásteho ročníka Ligy 40 sa hralo na doraz, tvrdo v osobných súbojoch, obaja adepti na titul podávali výborné výkony, hralo sa vysoko takticky a oba tímy zo zabezpečenej obrany s množstvom osobných súbojov čakali na chybu súpera. Coffole sa podarilo ustrážiť najlepšieho strelca súťaže Paraja, vynikajúci výkon podal Balko a v pomarančovom drese Coffoly dominoval v obrane Páleník. Tolerantne rozhodujúci Urda ponechával hre priebeh i napriek dôraznejšej hre, ale hráči oboch mužstiev to nezneužívali. Napriek vyhrotenej atmosfére to aktéri rozhodujúceho stretnutia zvládli a rozhodovalo sa v samotnom závere. Minútu pred koncom po oddychovom čase Euroteamu za nerozhodného stavu vyrazil nakopnutú loptu v súboji v pokutovom území inak výborne chytajúci Tužinský a Seman so šťastím od žrde zabezpečil Coffole vedenie, ktoré si predčasný víťaz 11. ročníka Ligy 40 i napriek hre bez brankára Eroteamu udržal.
   V trojici zápasov 22 strelcov skórovalo doteraz rekordných 40 krát. Strelecky vyčnievali Janko Bosák (Boxo) a Dušan Krsek (Xanto) so štyrmi gólmi. V hľadisku sa v tomto kole „objavila“ rekordná návšteva, čo by určite privítali tu hrajúce prvoligové basketbalistky , či prvoligoví volejbalisti. V tabuľke Ligy 40 pred posledným kolom kraľuje už istý víťaz Coffola, napriek tomu, že má v poslednom kole voľno a v o druhom v poradí rozhodne duel Euroteamu s Javankou, ktorí v poslednom vzájomnom zápase v siedmom kole remizovali 6:6.
   Poradie v tabuľke sa tak oproti minulému kolu nemenilo. Všetky stretnutia rozhodoval tolerantne a s prehľadom Ján Urda.

Výsledky 13. kola Ligy 40:
Boxo - Elán 10 : 3 (3:2)
Bosák 4, Chabada 2, Klinec 2, Mišány, Šipula – Karaffa, Ondriga, Tornoš

Víno Stehlík - Xanto 6 : 14 (1:6)
Pokorádi 3, Sluka 2, Uhliar – Krsek 4, Ľupták 3, Pavlík 2, Krokoš 2, Gál, Kuchár, Plesník

Euroteam – Coffola 3 : 4 (2:2)
Balko, Vöröš, Biba - Seman 2, A.Štefko, J.Maľa

Javanka mala voľno.

Individuálne hodnotenia 13.kola Ligy 40:
Najlepší brankár: Ondrej Dvorský (Boxo)
Najlepší hráč : Maroš Balko (Euroteam)
Najlepší strelec: Ján Bosák (Boxo) a Dušan Krsek (Xanto) 4 góly
Najlepší defenzívny hráč: Laco Páleník (Coffola)

14. kolo Ligy 40 je na programe 21.03.2015 a stretnú sa:
9:00 Euroteam - Javanka
10:00 SP Hronn Xanto - Boxo Utd. 56
11:00 Víno Stehlík - Elán

Víťaz v aktuálneho ročníka Ligy 40 FC Coffola odohral všetky zápasy a má voľno.

11r liga 40 13kolo strelci
11r liga 40 13kolo prehľad výsledkov


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
16.03.2015 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 11.03.2015
 
pokračovanie článku
Prítomní : Lameš, Plesník, Bosák

Body zasadnutia:
1/ Financovanie LIMFU
2/ Turnaj 50+
Výbor LIMFU zorganizuje v nedeľu 29.3.2015 od 9:00 v športovej hale IX.ZŠ Zvolen - Západ turnaj 50+.

3/ Majstrovstvá Slovenska v malom futbale
LIMFU Zvolen na základe koeficientu (počet účastníkov + výsledky na predchádzajúcich MSR) získalo na toto podujatie 2 miestenky.

4/ PRIPOMÍNAME - Zasadnutie vedúcich mužtiev pre začiatkom jarnej časti
sa uskutoční v stredu 25.3.2015 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  Okrem harmonogramu líg budú vedúcim predložené ďalšie body na prerokovanie.

5/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 18.marca 2015 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. Výbor LIMFU vyzýva všetkých, ktorý by sa chceli podieľať na fungovaní resp. majú návrhy na zlepšenie súťaže nech píšu na mail limfuzvolen@gmail.com, alebo sa zúčastnia na schôdzi výboru. Anonymné návrhy sú neprípustné.


XANTO Liga 40+
09.03.2015 (Miloš Masarik)
 
V dvanástom kole jedenásteho ročníka Ligy 40 sa čakali povinné víťazstvá favoritov,no nemali to ľahké.
 
pokračovanie článku
   V trojici zápasov 20 strelcov skórovalo až 35 krát. Na palubovke telocvične „deviatky“ sa strelecky sa darilo Petrovi Chromekovi (Coffola), ktorý strelil 4 góly.
   V prvom stretnutí doteraz vedúca Coffola hostila šiesty Elán. Podľa postavenia v tabuľke sa očakával jednoznačný priebeh stretnutia, no siedmi „elánisti“ i napriek vekovému hendikepu hrajúci naozaj s elánom v prvom dejstve odolávali šanciam hráčov favorita, výborne zachytal Necpál a druhý polčas začínala Coffola iba s jednogólovým vedením. Potom sa však strelecky presadil Chromek a ani tri góly Tornoša na víťazstvo nestačili i keď v polovici polčasu bol stav nerozhodný. Coffola si tak upevnila vedenie v tabuľke, ale má zatiaľ o zápas viac ako druhý Euroteam.
   V druhom zápase si zmerala sily tretia Javanka so susedom v tabuľke Boxom Utd.Boxo v oklieštenej zostave bez hráčov na striedanie zaskočil favorita, ktorý sa pomaly spamätával z prehry v minulom kole. V prvom dejstve hráči Boxa síce nemali viac z hry, no hrali takticky a hlavne premieňali šance. Výborne zachytal Dvorský a po góloch Blazseka a dvakrát Chabadu, keď Suja i Bosák nedovolili strelcom Javanky skórovať, viedli do polčasu o gól. V druhom dejstve zvýšil favorit pohyb na ihrisku a dôraz v osobných súbojoch a vytváral si šance. Postupne sa prejavila únava u „boxákov“ a Javanka tak v nervóznom stretnutí nakoniec zvíťazila o tri góly.
   Dvanáste kolo končilo stretnutím piateho Xanta s druhým Euroteamom, ktorého hráči nenechali nič na náhodu a ťažili s nátlakovej hry a výborného výkonu Tužinského v bráne i streleckej potencie trojgólových Balka a Paraja, ktorý si upevnil vedenie v tabuľke strelcov a doteraz strelil až 26 gólov. Do druhého dejstva nastupovali s päť gólovým náskokom a v závere zápasu zvoľnili tempo a umožnili po dvakrát skórovať dobre hrajúcim Ľuptákovi a Macurákovi. V závere sa presadili opäť favoriti a Plesník tak inkasoval 10 krát.
   Poradie v tabuľke sa tak oproti minulému kolu nemenilo. Všetky stretnutia rozhodoval so svojským prehľadom Peter Hanes.

Výsledky 12. kola Ligy 40:
Coffola - Elán 7 : 4 (2:1)
Chromek 4, J.Maľa, Dvorovenko, Mituchovič – Tornoš 3, Ondriga

Javanka - Boxo 6 : 3 (2:3)
Novosad 2, Végh, Schaller, Kocúr, Mozolány – Chabada 2, Blazsek

Xanto – Euroteam 5 : 10 (1:6)
Macurák 2, Ľupták 2, Kuchár – Paraj 3, Balko 3, Biba 2, Vöröš 2

Posledný tým Víno Stehlík mal voľno.

Individuálne hodnotenia 11.kola Ligy 40:
Najlepší brankár: Ondrej Dvorský (Boxo)
Najlepší hráč : Peter Kaščák (Euroteam)
Najlepší strelec: Peter Chromek (Coffola) 4 góly
Najlepší defenzívny hráč: Imrich Turan (Xanto)

12.kolo Ligy 40 je na programe 14.03.2015 a stretnú sa:
9:00 Víno Stehlík - SP Hronn Xanto
10:00 FC Coffola - Euroteam
11:00 Boxo Utd. 56 - Elán
Javanka má voľno.

11r liga 40 12kolo strelci
11r liga 40 12kolo prehľad výsledkov


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
05.03.2015 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 04.03.2015
 
pokračovanie článku
Prítomní : Lameš, Plesník

Body zasadnutia:
1/ Jarná časť LIMFU 2014/2015
Jarná časť sezóny 2014/2015 začína 11.4.2015 10.kolom všetkých troch líg.

2/ Dohrávky zápasov jesennej časti
Výbor LIMFU zorganizuje 28.3.2015 dohrávku odložených zápasov :
1.kolo : Bufet 96 - Altsohl - Alcolégia (II.liga)
3.kolo : Haliganda - Xanto team (I.liga)
8.kolo : Torro - SP Hronn Xanto (III.liga)

- presný rozpis zápasov bude uverejnený najneskôr 18.3.2015
- mužstvá sú povinné odohrať dohrávky do začiatku jarnej časti.
- v prípade nevyhovujúceho termínu navrhnutého výborom si môžu tímy zorganizovať dohrávku na vlastné náklady. Zabzpečiť si musia ihrisko, rozhodcu a prítomný musí byť ako delegát člen výboru.
- v prípade neodohrania dohrávok z akýchkoľvek príčin do 31.3.2015 ďalší postup určí na najbližšej schôdzi výbor LIMFU.

3/ Formát III.ligy
Po odohratí odvetnej časti sa mužstvá rozdelia na boj o titul a boj o umiestnie.
Presné delenie bude prerokované.

4/ Tresty
a) Prerokovaní hráči
Hráč Andrej Ostrihoň (Víno Stehlík) nemá uhradenú pokutu za ŽK v zápase 8.kola - prípade neuhradenia má výbor právo považovať prípadný štart hráča za neoprávnený až do uhradenia

b) Neprerokovaní hráči
Brankár Ondrej Tuček (Citizens) ČK - úmyselné hranie rukou v poslednom turnajovom zápase proti Oranjes.

platné disciplinárne tresty sú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty 

5/ Majstrovstvá Slovenska v malom futbale
MSR sa uskutočnia 20.-21.6.2015 v Košiciach. LIMFU Zvolen by malo mať na tomto podujatí dvoch zástupcov. (zatiaľ nepotvrdené)

6/ Zasadnutie vedúcich mužtiev pre začiatkom jarnej časti
sa uskutoční v stredu 25.3.2015 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  Okrem harmonogramu líg budú vedúcim predložené ďalšie body na prerokovanie.

7/ Registrácia hráčov resp. prestupy hráčov
je možné zaevidovať na zasadnutí výboru LIMFU.

8/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 11.marca 2015 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. Výbor LIMFU vyzýva všetkých, ktorý by sa chceli podieľať na fungovaní resp. majú návrhy na zlepšenie súťaže nech píšu na mail limfuzvolen@gmail.com, alebo sa zúčastnia na schôdzi výboru. Anonymné návrhy sú neprípustné.


XANTO Liga 40+
02.03.2015 (Miloš Masarik)
 
Zlepšujúce sa Xanto pripravilo o vedenie favorizovanú Javanku.
 
pokračovanie článku
  V jedenástom kole jedenásteho ročníka Ligy 40 sa čakali povinné víťazstvá favoritov,no v poslednom stretnutí kola sa konalo veľké prekvapenie na úkor vedúceho mužstva súťaže.
  V prvom stretnutí doteraz tretí Euroteam odohral výborný prvý polčas so štvrtými ... .... Euroteam sa tak v tabuľke Ligy 40 posunul na druhú priečku.
  V druhom zápase druhá Coffola hostila posledných „vinárov“, no po remízovom polčase, v ktorom sa dvomi gólmi prezentoval Sluka, spustili „coffoláci“ doslova kanonádu a nedovolili súperovi skórovať, naopak „vinári“ inkasovali ešte štyrikrát, keď hetrik dovŕšili Ján Maľa a Seman. Hráči Coffoly ešte netušili, že ôsme víťazstvo v súťaži ich posunie do čela Ligy 40.
  Jedenáste kolo končilo stretnutím predposledného s prvým a očakával sa plný bodový zisk Javanky. No hráči Xanta podali v prvom polčase vysoko taktický výkon so zabezpečenou obranou a podnikali rýchle protiútoky, vytvárali si šance, ktoré dokázali i premieňať. Do polčasu vyhrávali o dva góly. V druhom dejstve bolo sa na čo pozerať. Obe mužstvá predvádzali pekný technický futbal a Javanka hneď z prvého útoku strelila kontaktný gól a potom i vyrovnala stav stretnutia, No hráči Xanta podali veľmi obetavý výkon a o osude stretnutia rozhodli za minútu, keď strelili tri góly Turan, Krokoš a Gajdoš. Javanka nedokázala premeniť šance ani pri presilovke po vylúčení Gajdoša po dvoch žltých kartách. Nestačil ani hetrik Vojteka. O kolektívnom výkone Xanta svedčí i to, že zaň skórovalo až sedem strelcov. Favorit tak stratil prvenstvo a neustále zlepšujúce sa Xanto získalo svoje druhé víťazstvo v sezóne zaslúžene.
  Poradie v tabuľke sa tak oproti minulému kolu menilo. Vedúca Javanka klesla až na tretie miesto o skóre za Euroteam, ktorý má o zápas menej a do čela sa prebojovala Coffola, postavenie si o jednu priečku vylepšilo Xanto, ktoré sa posunulo na piate miesto pred v tomto kole pauzujúci Elán. Všetky stretnutia rozhodoval nekompromisne Peter Hanes.

Výsledky 11. kola Ligy 40:
Boxo - Euroteam 1 : 8 (0:4)
Suja – Paraj 2, Vöröš 2, Kurčík, Balko, Biba, Šovčík

Coffola - Víno Stehlík 7 : 3 (3:3)
J.Maľa3, Seman 3, Štefko P. – Sluka 2, Pokorádi

Xanto - Javanka 8 : 5 (4:2)
Gajdoš 2, Macurák, Krokoš, Krsek, Pavlík, Turan, Gal – Vojtek 3, Ďurčík, Ťavoda

Elán mal voľno.

Individuálne hodnotenia 11.kola Ligy 40:
Najlepší brankár: Martin Tužinský (Euroteam)
Najlepší hráč : Marian Vöröš (Euroteam)
Najlepší strelec: Ján Maľa a Seman (obaja Coffola), Vojtek (Javanka) po 3góly
Najlepší defenzívny hráč: Milan Macurák (Xanto)

11r liga 40 11kolo strelci
11r liga 40 11kolo prehľad výsledkov


XANTO Liga 40+
23.02.2015 (Miloš Masarik)
 
V 10.kole Ligy 40 videli diváci pútavé zápasy, ktorých priebeh postupne gradoval.
 
pokračovanie článku
  V jedenástom kole jedenásteho ročníka Ligy 40 sa čakali povinné víťazstvá favoritov,no v poslednom stretnutí kola sa konalo veľké prekvapenie na úkor vedúceho mužstva súťaže.
  V prvom stretnutí doteraz tretí Euroteam odohral výborný prvý polčas so štvrtými... Euroteam sa tak v tabuľke Ligy 40 posunul na druhú priečku.
  V druhom zápase druhá Coffola hostila posledných „vinárov“, no po remízovom polčase, v ktorom sa dvomi gólmi prezentoval Sluka, spustili „coffoláci“ doslova kanonádu a nedovolili súperovi skórovať, naopak „vinári“ inkasovali ešte štyrikrát, keď hetrik dovŕšili Ján Maľa a Seman. Hráči Coffoly ešte netušili, že ôsme víťazstvo v súťaži ich posunie do čela Ligy 40.
  Jedenáste kolo končilo stretnutím predposledného s prvým a očakával sa plný bodový zisk Javanky. No hráči Xanta podali v prvom polčase vysoko taktický výkon so zabezpečenou obranou a podnikali rýchle protiútoky, vytvárali si šance, ktoré dokázali i premieňať. Do polčasu vyhrávali o dva góly. V druhom dejstve bolo sa na čo pozerať. Obe mužstvá predvádzali pekný technický futbal a Javanka hneď z prvého útoku strelila kontaktný gól a potom i vyrovnala stav stretnutia, No hráči Xanta podali veľmi obetavý výkon a o osude stretnutia rozhodli za minútu, keď strelili tri góly Turan, Krokoš a Gajdoš. Javanka nedokázala premeniť šance ani pri presilovke po vylúčení Gajdoša po dvoch žltých kartách. Nestačil ani hetrik Vojteka. O kolektívnom výkone Xanta svedčí i to, že zaň skórovalo až sedem strelcov. Favorit tak stratil prvenstvo a neustále zlepšujúce sa Xanto získalo svoje druhé víťazstvo v sezóne zaslúžene.
  Poradie v tabuľke sa tak oproti minulému kolu menilo. Vedúca Javanka klesla až na tretie miesto o skóre za Euroteam, ktorý má o zápas menej a do čela sa prebojovala Coffola, postavenie si o jednu priečku vylepšilo Xanto, ktoré sa posunulo na piate miesto pred v tomto kole pauzujúci Elán.
  Všetky stretnutia rozhodoval nekompromisne Peter Hanes.

Výsledky 11. kola Ligy 40:
Boxo - Euroteam 1 : 8 (0:4)
Suja – Paraj 2, Vöröš 2, Kurčík, Balko, Biba, Šovčík

Coffola - Víno Stehlík 7 : 3 (3:3)
J.Maľa3, Seman 3, Štefko P. – Sluka 2, Pokorádi

Xanto - Javanka 8 : 5 (4:2)
Gajdoš 2, Macurák, Krokoš, Krsek, Pavlík, Turan, Gal – Vojtek 3, Ďurčík, Ťavoda

Elán mal voľno.

Individuálne hodnotenia 11.kola Ligy 40:
Najlepší brankár: Martin Tužinský (Euroteam)
Najlepší hráč : Marian Vöröš (Euroteam)
Najlepší strelec: Ján Maľa a Seman (obaja Coffola), Vojtek (Javanka) po 3góly
Najlepší defenzívny hráč: Milan Macurák (Xanto)

12.kolo Ligy 40 je na programe 07.03.2015 a stretnú sa:
9:00 Elán - FC Coffola
10:00 Javanka - Boxo Utd. 56
11:00 SP Hronn Xanto - Euroteam

voľno má Víno Stehlík

11r liga 40 11kolo strelci
11r liga 40 11kolo prehľad výsledkov
11r liga 40 11kolo štatistiky


Zvolenské mužstvá na turnajoch
21.02.2015 (Juraj Plesník)
 
Cez víkend 14. - 15.2.2014 sa dvaja účastníci zvolenskej LIMFU zúčastnili kvalitne obsadených turnajov, na ktorých sa predstavili mužstvá z rôznych kútov Slovenska.
 
pokračovanie článku
Prestige cup (Banská Bystrica) - 2.ročník

  V nedeľu 15.2. sa v športovej hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici sa predstavili dvanásti účastníci z ôsmich miest na Slovensku. Nechýbaly domáce extraligové mužstvá či bystrický účastník OPEN ligy (2.najvyššia futsalová súťaž na Slovensku) - MIBA Banská Bystrica. Pestrú paletu účastníkov doplnili mužstvá z Bratislavy, Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Lučeneca, Považskej Bystrice, Žiaru nad Hronom a Zvolena, ktorý reprezentoval prvoligový L-Trade .

Zostava L-Trade: Erik Patz - Martin Lacko, Tomáš Lacko, Erik Gregáň, Róbert Elek, Marián Juriga, Július Zajac

L-Trade sa predstavil v doobedňajšej šesťčlennej skupine z ktorej postupovali prvé štyri najlepšie mužstvá.

MIBA Banská Bystrica účastník Open ligy – 2. najvyššej súťaži vo futsale
Ekolumi Banská Bystrica  hráči z najvyššej súťaže v malom futbale v Banskej Bystrici
Wild Boys '02 Bratislava účastník 2. SLF Bratislava - 2. najvyššej súťaži vo futsale
Harpy Team Banská Bystrica  účastník 2. mestskej ligy v Banskej Bystrici
Výber Žiar nad Hronom  výber mestskej ligy v Žiari n/H
L - Trade Zvolen účastník 1. ligy vo Zvolene
   
Hneď prvom zápase skupinovej fázy turnaja porazil L-Trade jedného z favoritov turnaja futsalovú MIBU 3:1. Vo veľmi vyrovnanej skupine, keď nakoniec medzi víťazom a posledným v skupine bol len trojbodový rozdiel, pripravila L-Trade o postup veľká smola v záveroch zápasov. V zápase proti Wild Boys ´02 Bratislava inkasovali vyrovnávajúci gól 4 sekundy pred koncom a v poslednom dueli proti výberu Žiaru nad Hronom prišli o výhru taktiež v posledných sekundách gólom z penalty. Nakoniec o nepostupe L-Trade rozhodla jediná prehra, keďže rozhodoval vzájomný zápas.

Martin Lacko : ,, Bol to kvalitný turnaj. Určite by sme sa tam chceli pozrieť aj budúci rok. Boli to všetko vyrovnané zápasy a ta prehra a remízy mrzia, lebo sme vo všetkych zapasoch viedli "

Zápasy L-Trade :     Tabuľka zákl. skupiny A :
     
Por.
Mužstvo Z V R P
Skóre
B
1.
 Wild Boys BA 5 2 2 1
9:4
8
2.
 Žiar nad Hronom 5 2 2 1
8:5
8
3.
 MIBA B. Bystrica 5 2 1 2
4:4
7
4.
 Harpy Team BB 5 2 0 3
4:16
6
5.
 L - Trade ZV 5 1 3 1
8:7
6
6.
 Ekolumi BB 5 1 2 2
11:8
5
MIBA Banská Bystrica 3:1
Ekolumi Banská Bystrica  0:0
Harpy Team Banská Bystrica 1:2
Wild Boys ´02 Bratislava 2:2
Výber Žiar nad Hronom 2:2

L-Trade nakoniec obsadil konečné 9.miesto

kompletný článok o turnaji PRESTIGE CUP nájdete TUFašiang cup (Banská Bystrica) (Skalka pri Kreminici) - 6.ročník

  Turnaj sa odohral v dvoch dňoch. V sobotu 14.2. sa v športovej hale Relax centra na Skalke pri Kreminici odohrali základné skupiny a v nedeľu play-off. Fašiang Cup privítal mužstvá z rôznych kútov Slovenska (Trnava, Nová Baňa, Lučenec, Zvolen, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom). Zvolen na tomto turnaji reprezentoval prvoligový Xanto team .

Zostava Xanto team : Pavol Kováč - Juraj Plesník, Matej Plesník, Martin Vigoda, Tomáš Vigoda, Michal Kováčik, Pavol Duháň, Jaroslav Výboch, Martin Kucbel

Zo základnej skupiny postupoval víťaz priamo do štvrťfinále a druhý a tretí tím do predkola play-off. Skupina, v ktorej sa predstavil zvolenský zástupca vyzerala nasledovne

Legionári Banská Bystrica hráči z najvyššej súťaže v malom futbale v Banskej Bystrici
PEMA Žiar nad Hronom účastník mestskej ligy v Žiari n/H
Mistro Žarnovica účastník futsalovej extraligy juniorov
Xanto Zvolen účastník 1. ligy vo Zvolene
   
Do turnaja vstúpil Xanto team pohodlným víťazstvom nad zástupcom Žiarskeho malého futbalu. V druhom zápase mohli zvolenčania spečatiť svoj postup proti výberu z hráčov pôsobiacich v bystrickej lige. O víťazstvo priešiel Xanto team v posledných minútach a zápas tak skončil remízou 2:2. V poslednom zápase proti mladým futsalistom už s istotou postupu vyhral 5:4.

V nedeľnom play-off sa Xanto team dostal až do semifinále, kde dlho hral vyrovnanú partiu s miestnym zástupcom Inter Horná Ves. Nakoniec však prehral a nesupel ani v súboji o 3.miesto.

Zápasy Xanto team :     Tabuľka zákl. skupiny :
     
Por.
Mužstvo Z V R P
Skóre
B
1.
 Xanto Zvolen 3 2 1 0
12:8
7
2.
 Legionári BB 3 1 2 0
8:6
5
3.
 PEMA Žiar n/H 3 1 0 2
7:11
3
4.
 Mistro Žarnovica 5 0 1 2
6:8
1
PEMA Žiar nad Hronom 3:1
Legionári Banská Bystrica 2:2
Mistro Žarnovica 5:4
   
štvrťfinále :  
Koma 1:0
semifinále :  
Inter Horná Ves 1:3
o 3.miesto:  
Legionári Banská Bystrica 1:3

Xanto team nakoniec obsadil konečné 4.miesto

kompletný článok o turnaji FAŠIANG CUP nájdete TU


Ak sa aj vaše mužstvo zúčastnilo zaujímavého turnaja napíšte nám na limfuzvolen@gmail.com . Určite stojí za zmienku každá konforntácia s mužstvami z iných regiónov. Do budúcna držíme našim zástupcom palce a veríme, že o ich účinkovaní na podobných podujatiach Vám budeme môcť prinášať články častejšie.

XANTO Liga 40+
20.02.2015 (Miloš Masarik)
 
V 9.kole Ligy 40 šarapatila chrípka, v oklieštených zostavách chýbali strelci
 
pokračovanie článku
  Liga 40+ sa hrá síce už dvanásť rokov, no ako upozornil a spresnil Ľubor Klandúch, ktorý dlhé roky v LIMFU pôsobí, ročník 2004 bol nultým ročníkom a tak druhé kolo odvetnej časti jedenásteho (nie12-teho) ročníka Ligy 40 bolo poznačené chorobami i zraneniami a v oklieštených zostavách chýbali i strelci. Pokým v predchádzajúcich kolách padlo v trojici zápasov najmenej po tridsať gólov, v tomto kole sa z gólu radovali strelci iba 24 krát. Na palubovke telocvične „deviatky“ sa v troch stretnutiach prezentovali torzá zostáv, no i tak bolo na čo pozerať. Strelecky sa prejavil najmä 4 gólmi Végh (Javanka). Všetky tri stretnutia deviateho hracieho dňa skončili v odvetách bodovým ziskom ako v kole druhom.
  V prvom stretnutí začali lepšie prekvapivo „xanťáci“, do polčasu viedli dokonca o dva góly, no Coffola doťahovala i zásluhou troch gólov J.Maľu a dvomi Dvorovenka. Výborný výkon v drese Xanta predviedol Ľupták, ktorý nielen hral výborne v osobných súbojoch i pozične, ale i zaznamenal hetrik. V závere stretnutia boli šťastnejší hráči Coffoly a nakoniec vyhrali o dva góly.
   V druhom zápase Javanka nastúpila bez opôr a po prehre v minulom kole chcela naplno bodovať. Elánu v plnej zostave by sa tak naskytla možnosť i uspieť, no na stretnutie nastúpili tiež v oklieštenej zostave, dokonca bez hráča na striedanie a doplatili na streleckú potenciu Végha, ktorý skóroval trikrát z hry a premenil penaltu. I napriek vysokému víťazstvu Javanky si zaslúžila štvorica Elánu uznanie, veď aj ich vekový priemer bol ďaleko väčší a navyše šance Benčíka skončili tri krát na žrdiach Slančíkovej brány.
  Deviate kolo končilo zápasom Euroteamu s Vínom Stehlík a obe mužstvá nastúpili na stretnutie tretieho s posledným iba s dvomi hráčmi na striedanie. Očakávalo sa hladké víťazstvo „eurákov“, no Snopko v bráne „vinárov“ zmaril obetavým výkonom veľa šancí, čítal hru a neraz vychytal strelcov Euroteamu v čistých šanciach, ktorých bolo neúrekom. Strelecky sa presadili iba po dvakrát Paraj a Balko a „vinár“ Hakel. Najlepším defenzívnym hráčom bol Kurčík v obrane Euroteamu.
  Poradie sa tak oproti minulému kolu nemenilo, iba vedúce trí mužstvá si do tabuľky pripísali plný bodový zisk. Všetky stretnutia rozhodoval direktívne a s osobitým nadhľadom Peter Hanes.

Výsledky 9. kola Ligy 40:
FC Coffola 40 - SP Hronn Xanto 40 7 : 5 (1:3)
J.Maľa 3, Dvorovenko 2, Páleník, V.Maľa – Ľupták 3, Krsek, Krokoš

Javanka - Elán 6 : 0 (4:0)
Végh 4, Kocúr, Rausa

Euroteam - Víno Stehlík 40 4 : 2 (3:1)
Paraj 2, Balko 2 – Hakel 2

Boxo Utd. 56 mal voľno.

Oprava strelcov z 8.kola v stretnutí SP Hronn Xanto 40 - Elán 40 7 : 2 (1:1) strelili góly Gajdoš 2, Krsek 2, Lupták, Turan a Pavlík resp. Tornoš a Močko.

Individuálne hodnotenia 9.kola Ligy 40:
Najlepší brankár: Jozef Snopko (Víno Stehlík)
Najlepší hráč : Miroslav Ľupták (Xanto)
Najlepší strelec: Peter Végh (Javanka) 4 góly
Najlepší defenzívny hráč: Jozef Kurčík (Euroteam)

10.kolo Ligy 40 je na programe 21.2.2015 a stretnú sa:
09:00 Elán - Euroteam
10:00 Víno Stehlík - Javanka
11:00 FC Coffola - Boxo Utd. 56

Voľno má SP Hronn Xanto.

XANTO Liga 40+
09.02.2015 (Miloš Masarik)
 
Prekvapivé výsledky v úvodnom kole odvetnej časti Ligy 40
 
pokračovanie článku
  Odvetná časť Ligy 40 začala 35 gólovou nádielkou v sobotu 7.februára v 8.kolom dvanásteho ročníka XANTO Ligy 40. Po skončení prvej časti Ligy 40 a týždennej prestávke vyplnenej Zimným turnajom LIMFU (Liga malého futbalu) Zvolen sa opäť hralo.
   Na palubovke telocvične „deviatky“ sa v troch stretnutiach prezentovali hráči brilantnou technikou, súhrou, dobrou kondíciou, spolu s výbornými výkonmi jednotlivcov a padali krásne góly. Strelecky sa prejavili najmä 3 gólmi Hakel (Víno Stehlík) a Chromek (Coffola). Všetky tri stretnutia ôsmeho hracieho dňa skončili opačným bodovým ziskom ako v prvom kole a zamiešali poradím.
  V prvom stretnutí začali lepšie „boxáci“, vyhrávali o 5 gólov, ale do polčasu sa podarilo bojovným „vinárom“ znížiť na rozdiel gólu. V druhom dejstve sa dokonca skóre otočilo a Boxo Utd. prehrávali o 2 góly. V infarktovom závere sa presadila ich presila na lavičke a nakoniec „boxáci“ o gól zvíťazili.
   V druhom zápase po remíze v prvom dejstve bol priebeh dlho vyrovnaný, „elánisti“ zahodili veľa šancí a ich na profesorský futbal „xanťáci“ reagovali rýchlymi akciami a góly dosahovali najčastejšie z vyrazených striel dobre chytajúceho Necpála po nedôraznej obrane. Xanto si tak zaknihovalo svoje prvé víťazstvo a odlepili sa o skóre z posledného miesta.
   Ôsme kolo končilo zápasom obhajcu titulu Javanky s Coffolou. Vedúca Javanka neprehrala v prvej polovici Ligy 40 ani zápas a tretia Coffola strácala 4 body, no na ihrisku to vidieť nebolo. Po dramatickom priebehu, keď po polčase viedli o dva Chromekove góly.

Výsledky 8. kola Ligy 40+:
Víno Stehlík 40 - Boxo Utd 56 7 : 8 (4:5)
Hakel 3, Pantik 2, Sluka 2 - Bosák 2, Mišány 2, Šipula 2, Chabada, Koreň

SP Hronn Xanto 40 - Elán 7 : 2 (1:1)
Gajdoš 2, Macurák 2, Krsek 2, Lupták, Krokoš, Turan, Pavlík - Tornoš, Močko

Javanka - FC Coffola 40 4 : 7 (1:3)
Novosad 2, Lihan 2 – Chromek 3, A.Štefko, J.Maľa, Dvorovenko, V.Maľa

Euroteam mal voľno.

Individuálne hodnotenia 8.kola Ligy 40+:
Najlepší brankár: Patrik Štefko (Coffola)
Najlepší hráč : Peter Chromek (Coffola)
Najlepší strelec: Hakel (Víno Stehlík), Chromek (Coffola) po 3 góly
Najlepší defenzívny hráč: Ivan Mišány (Boxo)

V sobotu 7.2.2015 sa odohrá v Lige 40 10.kolo nasledovne:

09:00 FC Coffola 40 - SP Hronn Xanto 40
10:00 Javanka - Elán
11:00 Euroteam - Víno Stehlík 40

Boxo Utd. 56 má voľno.

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
06.02.2015 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 04.02.2015
 
pokračovanie článku
pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 04.02.2015

Body zasadnutia:
1/ Vyhodnotenie Zimného turnaja LIMFU Zvolen
a) vyplácanie rozhodcov
b) finančné vyúčtovanie turnaja

2/ Tresty - prerokovaní hráči
Hráč Igor Solovič (Mäspoma) - trest z ligy bol uplatnený na turnaji

Výbor žiada vedúceho mužstva Citizens o objasnenie ČK v ich poslednom turnajovom zápase proti Oranjes.

platné disciplinárne tresty sú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty 

3/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 4.marca 2015 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. Výbor LIMFU vyzýva všetkých, ktorý by sa chceli podieľať na fungovaní resp. majú návrhy na zlepšenie súťaže nech píšu na mail limfuzvolen@gmail.com, alebo sa zúčastnia na schôdzi výboru. Anonymné návrhy sú neprípustné.


XANTO Liga 40+ - štatistiky
03.02.2015 (Juraj Plesník)
 
Prinášame Vám štatistiky XANTO ligy 40 po polovici súťaže, ktoré pre Vás spracoval Miloš Masarik.
 
 

XXVII. ročník Zimného turnaja - výsledky
02.02.2015 (Juraj Plesník)
 
V sobotu 31.1.2015 sa uskutočnil už 27. ročník Zimného turnaja. Turnaja sa zúčastnilo 15 mužstiev, ktoré boli rozdelené do piatich skupín. Už po tretíkrát po sebe triumfovala na tomto turnaji Haliganda, keď si vo finálovej skupina poradila s Oranjes (2.miesto) a Remosom (3.miesto).
Individuálne ocenenia boli udelené nasledovne:
najlepší strelec turnaja: Juraj Záturecký (Oranjes) - 9 gólov
najlepší brankár turnaja: Ján Sekula (Haliganda)
najlepší hráč turnaja: Vladimír Bobor (Remos)

Výsledky turnaja nájdete v sekcii Zimný turnaj/aktuálny ročník alebo po odkliknutí na tento odkaz.
 

XXVII. ročník Zimného turnaja - rozpis
29.01.2015 (Juraj Plesník)
 
Žreb základných skupín a play-off + rozpis zápasov turnaja v sekcii Zimný turnaj/aktuálny ročník alebo po odkliknutí na tento odkaz.


Výbor žiada všetky tímy, ktoré sa umiestnia na 3.mieste v základnej skupine a nie sú oboznámené so svojim ďalším programom, nech sú prítomné v hale pred 13:30 !!!
 

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
28.01.2015 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 28.01.2015
 
pokračovanie článku
pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 28.01.2015

Body zasadnutia:
1/ Zimný turnaj LIMFU Zvolen
a) prihlásenie mužstiev po termíne ukončenia prihlasovania
- ZAMIETNUTÉ prítomnými na schôdzi
b) konečný počet prihlásených mužstiev - 15
c) hrací systém turnaja
návrh č.1 - 3 skupiny po 5 tímov - systém každý s každým v skupine
postup do štvrťfinále: prvé dva tímy z každej skupiny + najlepší z 3.miesta
+ baráž o play-off: zostávajúce dva tímy na 3.miestach
hráci čas: skupina 1x15min, play-off 1x20min.

v 1.kole hlasovania - PRIJATÉ (väčšinou prítomných na zasadnutí schôdze)
po zdôraznení 15 min. hracieho času v skupine
v 2.kole hlasovania - ZAMIETNUTÉ (väčšinou prítomných)

návrh č.2 - 5 skupín po 3 tímy - systém každý s každým v skupine
postup do štvrťfinále: prvé dva tímy z každej skupiny + 2 najlepší z 3.miesta
z nepostupujúcich skupina o umiestnie
finálová trojčlenná skupna - každý s každými
hráci čas: skupina 1x20min, play-off 1x22min.

PRIJATÉ (väčšinou prítomných)

d) žreb skupín + rozpis zápasov (pod dohľadom členov výboru)
v sekcii Zimný turnaj/aktuálny ročník

skupina A: Haliganda, Xanto team, Mäspoma
skupina B: Víno Stehlík, L-Trade, Alcolégia
skupina C: Lokomotýv, Remos, Mariáš
skupina D: Citizens, Euroteam, Piánko
skupina E: Oranjes, Detroit, Pivkári

f) formát play-off PRIJATÝ (prítomnými na schôdzi)
ŠTVRŤFINÁLE: 1x22min.
14:38 - ŠF1
1.miesto skupina A
-
2. najlepší z 3.miesta
15:02 - ŠF2
1.miesto skupina B
-
1. najlepší z 3.miesta
15:26 - ŠF3
1.miesto skupina C
-
2.miesto skupina E
15:50 - ŠF4
1.miesto skupina D
-
2.miesto skupina A
16:14 - ŠF5
1.miesto skupina E
-
2.miesto skupina D
16:38 - ŠF6
2.miesto skupina B
-
2.miesto skupina C

SEMIFINÁLE:
1x22min.
17:02 - SF1
víťaz štvrťfinále 3
-
víťaz štvrťfinále 4
17:26 - SF2
víťaz štvrťfinále 2
-
víťaz štvrťfinále 5
17:50 - SF3
víťaz štvrťfinále 1
-
víťaz štvrťfinále 6

FINALE (skupina):
1x22min.
18:14
SF1
-
SF2
18:38
SF2
-
SF3
19:02
SF1
-
SF3

g) mužstvá umiestnené na 3.mieste
O najlepších dvoch postupujúcich mužstvách rozhodne minitabuľka, ktorá bude kompletná až po odohraní všetkých základných skupín. Program skupiny o umiestnenie začína o 13:30 a nasleduje hneď play-off. Preto výbor žiada všetky tímy, ktoré sa umiestnia na 3.mieste v základnej skupine a nie sú oboznámené so svojim ďalším programom, nech sú prítomné v hale pred 13:30 !!!

Neznalosť programu neospravedlňuje! Žiadna čakacia doba! Pri neprítomnosti bude mužstvu udelená kontumácia 5:0 ak členovia výboru neurčia inak!

2/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 4.februára 2015 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 


XANTO Liga 40+
27.01.2015 (Miloš Masarik)
 
Javanka si po polovici ligy 40 udržala vedenie
 
pokračovanie článku
  V sobotu 24. januára 2015 pokračoval dvanásty ročník XANTO Ligy 40 v telocvični ZŠ na Námestí mládeže na sídlisku Zvolen-Západ siedmym kolom, ktoré uzavrelo polovicu súťaže. Štyridsiatnici zohrali znova tri zaujímavé a kvalitné stretnutia, padlo znovu viac ako 30 gólov, zápasy boli vyrovnané a o výsledku sa rozhodovalo v záverečných minútach. Strelecky sa tromi gólmi prezentovali „elánista“ Tornoš, „eurák“ Balko a „javančan“ Végh. Menilo sa aj poradie strelcov, vedie s 15 gólmi Gabriel Trnavský (Euroteam), ktorý sa prezentoval i krásnym gólom pätičkou. Individuálne ocenenia získali zaslúžene brankár Ján Slančík za obetavé zákroky a výkon hlavne v druhom polčase, keď podržal Javanku v remízovom zápase s Euroteamom, v obrane Javanky dominoval i strelecky Peter Végh a v útoku bol neudržateľný Maroš Balko v drese Euroteamu, ktorý potvrdil vynikajúcu formu nielen hetrikom, no bol i príkladom v bojovnosti a druhým Rasťo Tornoš, ktorý v hektickom závere proti „vinárom“ získal svojim tretím gólom pomedzi Jelínkove nohy víťazstvo pre Elán.

   V úvodnom zápase piaty v tabuľke „vinári“ hostili šiesty Elán a začali lepšie, keď v prvom dejstve dvomi gólmi Sluku a jedným Gunára vyhrávali 3:1, no profesorsky hrajúci „elánisti“ lepšie kombinovali, hrali dobre pozične a sťahovali náskok súpera. V hektickom závere rozhodol dvomi gólmi Rasťo Tornoš, ktorý najprv z trestného kopu vyrovnal a svojim tretím gólom znovu pomedzi Jelínkove získal nohy víťazstvo pre Elán.

  V druhom stretnutí štvrtý Boxo Utd. 56 privítal posledných „xanťákov“, no po minúte hry Xanto viedol prekvapivo o dva góly. Strelecky sa predviedol Liška. No „boxákov“ to nedeprimovalo, práve naopak do polčasu už vyhrávali o gól a v druhom dejstve nedali súperovi šancu a nakoniec zvíťazili o štyri góly, keď po dvoch góloch si pripísali do tabuľky strelcov Bosák, Chabada a Šipula.

  V treťom stretnutí v šlágri kola, ktorý uzavrel prvú časť ligy 40, si zmerali sily tretí Euroteam, s dvanástimi bodmi spolu s pauzujúcou druhou Coffolou, s vedúcou Javankou, ktorá doteraz nestratila ani bod. Javanka začala lepšie a hneď v úvode sa postaral o prvý gól Mozolány i keď sa „zdalo“ že ho dosiahol rukou. Vedenie o dva góly zabezpečil z nemožného uhla štrbinou medzi žrďou a brankárom Tužinským Novosad. Keď Végh skóroval delovkou do siete Euroteamu po tretí krát, zdalo sa, že je stretnutie rozhodnuté, „maňkovci“ sa však rozbiehali a stupňovali tempo, čo im prinieslo i gólové šance, ktoré s prehľadom využili a ešte do polčasu vyrovnali stav stretnutia. V druhom dejstve sa presadil za Javanku Lihan a Végh, stav stretnutia sa však menil v prospech Euroteamu, ktorý sa dostal i do vedenia po parádach Trnavského, no potom prehrával znova o dva góly. Javanku podržal v nakoniec remízovom zápase s Euroteamom Slančík, v obrane Javanky dominoval i strelecky Peter Végh a v útoku bol neudržateľný Maroš Balko v drese Euroteamu, ktorý potvrdil vynikajúcu formu nielen hetrikom, no bol i príkladom v bojovnosti. Krásna bodka za polovicou Ligy 40, ktorej ôsme kolo sa uskutoční až o dva týždne, keď 31.januára sa uskutoční tradičný 27.ročník Zimného turnaja LIMFU.

Výsledky 7.kola Ligy 40:

Víno Stehlík 40 - Elán 40 3 : 4 (3: 1)
Sluka 2, Gunár – Torňoš 3, Kubinec

Boxo Utd 56 - SP Hronn Xanto 40 8 : 4 (3 : 2)
Bosák 2, Chabada 2, Šipula 2, Mišany, Ivan – Liška 2, Krokoš, Turan

Euroteam 40 - Javanka 6 : 6 (3 : 3)

Balko 3, Trnavský 2, Paraj – Végh 3, Mazolány, Novosad, Lihan

Všetky stretnutia rozhodoval direktívne a s prehľadom Ján Urda .

Individuálne hodnotenia 3.kola Ligy 40+:
Najlepší brankár kola: Ján Slančík (Javanka)
Najlepší hráč kola: Maroš Balko (Euroteam) a Rasťo Tornoš (Elán)
Najlepší strelci kola: Peter Végh (Javanka), Maroš Balko (Euroteam) a Rasťo Tornoš (Elán) po 3 góly
Najlepší defenzívny hráč: Peter Végh (Javanka)

V sobotu 7.2.2015 sa odohrá v Lige 40 8.kolo nasledovne:

08:00 Víno Stehlík – Boxo
09:00 Xanto – Elán
10:00 Javanka – Coffola

Voľno má Euroteam

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
23.01.2015 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 21.01.2015
 
pokračovanie článku
pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 21.01.2015

Body zasadnutia:
1/ Zimný turnaj LIMFU Zvolen
a) registráciamužstiev (mužstvá, ktoré zaplatili štartovné)
Lokomotýv 99, Alcolégia - Altsohl, Remos, Citizens (všetky 21.1.2015)
b) zoznam registrovaných mužstiev ako aj poradie pre nasadenie do turnaja v sekcii Zimný turnaj/aktuálny ročník
c) karty na turnaji :
- za karty sa neplatí žiadny poplatok
- červená karta = stop na 1 zápas (ak neurčia prítomní členovia výboru inak)
odpustenie trestu v podobe zastavenia činnosti na 1 zápas možné po uhradení správneho poplatku 10 €.
- prípadná červená karta udelená v poslednom zápase mužstva sa prenáša aj do ligy.
- tresty platné pre ligu zostávajú v platnosti aj na turnaji
d) súpisky mužstiev bez obmedzenia
e) formát play-off

v platnosti je nasledovný, dlhé roky zaužívaný, formát play off:
(pre 16 mužstiev)
štvrťfinále 1 (ŠF1) : A1 - D2
štvrťfinále 2 (ŠF2) : D1 - A2
štvrťfinále 3 (ŠF3) : B1 - C2
štvrťfinále 4 (ŠF4) : C1 - B2

semifinále 1 (SF1) : ŠF1 - ŠF2
semifinále 2 (SF2) : ŠF3 - ŠF4

(pre 18 mužstiev)
štvrťfinále 1 (ŠF1) : A1 - F2
štvrťfinále 2 (ŠF2) : F1 - A2
štvrťfinále 3 (ŠF3) : B1 - E2
štvrťfinále 4 (ŠF4) : E1 - B2
štvrťfinále 5 (ŠF5) : C1 - D2
štvrťfinále 6 (ŠF6) : D1 - C2

semifinále 1 (SF1) : ŠF1 - ŠF2
semifinále 2 (SF2) : ŠF3 - ŠF4
semifinále 3 (SF3) : ŠF5 - ŠF6

(šanca na semifinále mužstiev z jednej skupiny)

Prípadná zmena formátu (tak aby sa mužstvá z jednej skupiny mohli stretnúť až vo finále) musí byť prerokovaná pred žrebovaním jednotlivých skupín.

2/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 28.januára 2015 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

- žrebovanie Zimného turnaja

XANTO Liga 40+
20.01.2015 (Miloš Masarik)
 
Vedúca Javanka nehrala, no kvalita stretnutí nadmieru kvalitná
 
pokračovanie článku
  V sobotu 17. januára 2015 pokračoval dvanásty ročník XANTO Ligy 40 v telocvični ZŠ na Námestí mládeže na sídlisku Zvolen-Západ šiestym kolom. Štyridsiatnici zohrali znova tri veľmi kvalitné stretnutia, v ktorých padlo síce „iba“ 30 gólov, no zápasy boli nadmieru vyrovnané a o výsledku sa rozhodovalo v záverečných minútach. Strelecky sa presadil najmä Peter Krokoš (SP Hronn Xanto 40) s tromi gólmi. Ostatné individuálne ocenenia získali zhodne hráči Euroteamu, brankár Maťo Tužinský, obranca Juraj Mančák a honor najlepšieho útočníka získal Maroš Balko.   
  V prvom zápase šiesti v tabuľke Ligy 40 „elánisti“ privítali tiež trojbodových „boxákov“. Po polčase sa zdalo, že Boxo Utd. 56 bez problémov získa do tabuľky 3 body, keď viedli o tri góly, no v druhom dejstve hrozivo znižovali „západniari“ vedenie, no Tornošove dva parádne góly, či Kvasnova ekvilibristika i gól brankára Necpala na výhru nestačili.

  V druhom stretnutí v šlágri kola si zmerali sily susedia v tabuľke naháňajúci vedúcu v tomto kole pauzujúcu Javanku. Tretí deväťbodový Euroteam s druhými o tri body lepšími „coffolákmi“ zohral vyrovnanú partiu, no po výrazných výkonoch individualít v týme „maňkovcov“ rozhodlo polčasové vedenie o gól a výkony individualít, keď „šatarovcov“ doslova vychytal Maťo Tužinský, v obrane si schuti zahral Juraj Mančák (doteraz hral na poste brankára) a honor najlepšieho útočníka získal Maroš Balko, ktorý síce neskóroval, no rozdával prihrávky a neprehral hádam ani jeden osobný súboj. Coffola sa prezentovala výborným výkonom i napriek oslabenému kádru a v závere druhého dejstva hrozila vyrovnaním, no šance Dvorovenka i Kolára zlikvidoval Tužinský.

   Po zápase kvitoval výkon svojich zverencov v Euroteame ich manažér Milan Maňka, ktorý pre prílišne emotívne komentáre na lavičke dokoučoval stretnutie z tribúny: „Obe mužstvá sme dlhoroční rivali, no sme pritom kamaráti. O to emotívnejšie prežívame vzájomné stretnutia. Dnes to bol jeden z najlepších vzájomných zápasov. Celé mužstvo hralo nadmieru obetavo a podalo výborný kolektívny výkon, výborne hrajúceho súpera sme tak predbehli v tabuľke a sme druhý. Máme však zápas k dobru a v budúcom kole hráme s vedúcou Javankou, kde by sme sa víťazstvom mohli prebojovať do čela ligy 40. Bude to však ťažké stretnutie, diváci by mohli prísť a vidieť kvalitné stretnutie.“

   V treťom stretnutí šiesteho hracieho dňa obstarali účastníci zápasu posledných „xanťákov“ s piatymi „vinármi nevídaný strelecký i herný zážitok. Po polčase Xanto viedlo nad favoritom o dva góly, no „vinári“ nielenže vyrovnali, ale i viedli po štvorgólovej šnúre tiež o dva góly. No v drvivom závere sa nevyvarovali chybám a inkasovali a „xantáci“ zaslúžene vyrovnali.

Výsledky 6.kola Ligy 40:

Elán 40 - Boxo Utd 56 4 : 5 (1 : 4)
Torňoš 2, Necpal, Kvasna - Blazsek, Chabada, Mišany, Klinec, Šipula

Euroteam 40 - FC Coffola 40 4 : 3 (1 : 0)
Paraj 2, Mančák, Trnavský – Dvorovenko 2, Maľa Ján

SP Hronn Xanto 40 - Víno Stehlík 40 7 : 7 (5 : 3)

Krokoš 3, Kršek 2, Gajdoš, Ľupták - Uhliar 2, Melicherčík 2, Paulík, Gunár, Hakel

Všetky stretnutia rozhodoval direktívne a s prehľadom Peter Hanes.

Individuálne hodnotenia 3.kola Ligy 40+:
Najlepší brankár kola: Maťo Tužinský (Euroteam)
Najlepší hráč kola: Maroš Balko (Euroteam)
Najlepší strelci kola: Peter Krokoš (SP Hronn Xanto 40) 3 góly
Najlepší defenzívny hráč: Juraj Mančák (Euroteam)

V sobotu 24.1.2015 sa odohrá v Lige 40 už 4.kolo nasledovne:

09:00 Víno Stehlík – Elán
10:00 Boxo – Xanto
11:00 Javanka – Euroteam

Voľno má Coffola

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
14.01.2015 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 14.01.2015
 
pokračovanie článku
pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 14.01.2015

Body zasadnutia:
1/ Zimný turnaj LIMFU Zvolen
a) stanovený počet účastníkov - maximálne 18
Po dosiahnutí tohto počtu nebude možné registrovať sa na turnaj. Priebežné info o registrovaných tímoch na stránke. V sekcii Zimný turnaj/Aktuálny ročník
b) stanovená hracia doba - 1x 20 minút
c) z organizačných dôvodov zmena ukončenia registrácie do 25.1.2015 !!!
d) registrácia mužtiev na turnaj :
21.1.2015 - na výbore LIMFU
do 25.1.2015 u p.Lameša resp. p. Plesníka
(Mužstvo je považované za zaregistrované po uhradení štartovného)
d) zaregistrované mužstvá na turnaj (mužstvá, ktoré zaplatili štartovné)
Haliganda, Mariáš, Oranjes (všetky 14.1.2015)

e) nasadenie mužstiev do turnaja:
1. Haliganda (1.miesto z predošlého ročníka)
2. Víno Stehlík (2.miesto z predošlého ročníka)
3. Lokomotýv 99 (3.miesto z predošlého ročníka)
4. Citizens (4.miesto z predošlého ročníka)
ďalší podľa ligového umiestnenia po jesennej časti
5. Zanzibar
6. Oranjes
....

f) návrhy na formát turnaja :

18 účastníkov
6 skupín po 3 tímy - postupujúci prvý dvaja
mužstvá na 3.mieste - 1 zápas o umiestnenie
štvrťfinále - 12 mužstiev = 6 zápasov
semifinále - 6 mužstiev = 3 zápasy
finálová skupina 3 mužstvá - každý s každým

16 účastníkov
4 skupiny po 4 tímy - postupujúci prvý dvaja
štvrťfinále - 8 mužstiev = 4 zápasy
semifinále - 4 mužstvá = 2 zápasy
finále + o 3.miesto

2/ Financie LIMFU preberá p. Ján Bosák

3/ Návrh Tunaj 50+
4/ Návrhy na prerokovanie na ďalších zasadnutiach
a) Medzinárodný turnaj v B.Bystrici s účasťou výberu resp. zástupcom z LIMFU
b) Majstrovstvá Slovenska v malom futbale - výber hráčov, príprava hráčov
c) Návrh postaviť mužstvo do Extraligy BB

6/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 21.januára 2015 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

- prihlasovanie do turnaja

Pozvánka na XXVII. ročník Zimného turnaja
10.1.2014 (Juraj Plesník)
 
Výbor LIMFU Zvolen Vás pozýva na tradičný Zimný turnaj, ktorý sa uskutoční 31.1.2015 v športovej hale IX.ZŠ Zvolen - Západ, Námestie mládeže 587/17. Pozvané sú všetky mužstvá registrované v LIMFU Zvolen od I. až po III.ligu. Systém turnaja sa prispôsobí podľa počtu účastníkov.

Kedy: 31.1.2015
Kde: ŠH IX.ZŠ Zvolen - Západ, Námestie mládeže 587/17
Štartovné: 35€ (mužstvá LIMFU Zvolen) ,
                  40€ (neregistrované)
Registrácia: Na schôdzi výboru LIMFU každú stredu od 14.1. do 28.1.2015 (28.1. - uzávierka prihlášok)
25.1.2015 (25.1. - uzávierka prihlášok)

Systém turnaja bude prerokovaný na schôdzi LIMFU, každý návrh je vítaný a bude prediskutovaný.

Výsledky turnaja sú započítavané do novovzniknutého rebríčka mužstiev LIMFU Zvolen. (už len za účasť je 10 bodov)

 

Rebríček mužstiev LIMFU Zvolen
1.1.2014 (Juraj Plesník)
 
Zostavovanie rebríčkov patrí k jedným z nástrojov popularizácie futbalu. Majú informatívny a taktiež aj vyslovene praktický význam - nakoľko v prípade mnohých súťažiach klubov ale aj reprezentačných tímov na svetovej, európskej, ale aj národnej úrovni slúžia na určenie výkonnostných košov pre nasadzovanie.
 
pokračovanie článku
Dôvodov na vznik takéhoto rebríčka pre mužstvá našej LIMFU bolo viacero. Jedným z nich je aj fakt, že historický rebríček I.ligy uverejnení na stránke limfuzvolen.sk odráža výsledky len mužstiev pôsobiacich v I.lige aj to za veľmi dlhú dobu. To znamená, že poradie v ňom sa mení len sporadicky. Ďalším z dôvodov môže byť aj ten, že nový rebríček odzrkadľuje výsledky mužstiev len za určitú dobu (konkrétne 2 kalendárne roky) a tak udržať sa na popredných pozíciách nebude až také jednoduché ak nebudú aj patričné výsledky. Body v rebríčku do značnej miery posilňuje umiestnenie na turnajoch organizovaných výborom LIMFU (Pohár primátora a Zimný turnaj). Preto na dobré umiestnenie nestačia len dobré výsledky v lige, ale aj na týchto turnajoch, čo by tiež mohlo napomôcť k väčšiemu záujmu a tým aj zvýšenej účasti na týchto podujatiach. Týmto sa dostávame k najdôležitejšiemu dôvodom vzniku tohto rebríčka. Nasadzovanie mužstiev napríklad do spomínaných turnajov, ktoré by v budúcnosti mohlo fungovať podľa rebríčka mužstiev LIMFU Zvolen. Jasne daný spôsob nasadzovania nie len podľa ligovej príslušnosti a umiestneniu v predošlom ročníku dáva lepšiu pozíciu tímom s dlhodobejšími výsledkami.

Všetky podrobnosti o zostavovaní rebríčka nájdete aj na stránke limfuzvolen v sekcii LIMFU/rebríček mužstiev.

V prvom vydaní rebríčka sa na prvom mieste umiestnila majstrovská Haliganda, ktorá za sledované obdobie získla 617,27 bodu. Pod tento bodový zisk sa podpísali aj dve víťazstvá na Zimnom turnaji a jeden triumf na turnaji O pohár primátora mesta Zvolen.
Na druhom mieste tohto rebríčka je Víno Stehlík, ktoré atakuje hranicu 475 bodov. Taktiež to boli úspechy na posledných troch turnajoch LIMFU, ktoré tohto prvoligistu vyniesli do popredných priečok.
Na treťom mieste je aktuálny líder I.ligy LIMFU - Zanzibar . Ten si do rebríčka pripísal 399,02 bodu, ale body na viac z turnajov nenazbieral, keďže sa nezúčastnil posledných troch turnajov organizovaných výborom LIMFU.

Zostavovateľ rebríčka (Juraj Plesník) privíta všetky podnety a pripomienky. Cieľom je vytvoriť všeobecne uznávaný rebríček a taktiež prispieť k ďalšej popularizácii LIMFU Zvolen.

Exhibícia Zvolen - Banská Bystrica
18.12.2014 (Juraj Plesník)
 
Výbor LIMFU Zvolen Vás pozýva na priateľský dvojzápas v malom futbale medzi výbermi Zvolena a Banskej Bystrice.

Kedy: 28.12.2014
Kde: ŠH Badín
Vstupné: 1€ (státie) , 2€ (sedenie)
Lístky: Len v predpredaji
u p. Lameša, p. Heveru a p. Plesníka
(alebo na predajni Xanto - Pribinova 544/3)

27.12.2014
v ŠH IX.ZŠ počas Ligy 40+ a
v ŠH EKOMA (Sekierska dolina) počas GOLD CUPu
 

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
18.12.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 17.12.2014
 
pokračovanie článku
pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 17.12.2014

Body zasadnutia:
1/ Oboznámenie s pripravovaným exhibičným dvojzápasom medzi Zvolenom a Banskou Bystricou medzi výbermi MUMF BB a LIMFU Zvolen, ktorý sa uskutoční 28.12.2014 v Badíne.

2/ Predstavenie zvolenských výberov (výber hráčov ZV nad 40 r. a výberu LIMFU ZV)

3/ Angažovanie členov výboru LIMFU do predaja lístkov na exhibičnú akciu.

4/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 14.januára 2015 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

- prihlasovanie do turnaja

XANTO Liga 40+
15.12.2014 (Miloš Masarik)
 
V poslednom predvianočnom kole padlo úctyhodných 33 gólov.
 
pokračovanie článku
V sobotu 13. decembra 2014 pokračoval dvanásty ročník XANTO Ligy 40 v telocvični ZŠ na Námestí mládeže na sídlisku Zvolen-Západ tretím posledným predvianočným kolom, súťaž štvrtým kolom pokračuje až v sobotu 27.decembra. Diváci videli znova tri kvalitné stretnutia, v ktorých 20 strelcov spolu strelilo až 33 gólov. Strelecky sa tento krát so štyrmi gólmi presadili Ján Paraj (Euroteam) a Ján Maľa (Coffola). Excelentný strelec Marián Borgoň, ktorý strelil po 5 gólov v prvom kole aj v druhom kole, znova tromi gólmi zvýšil vedenie v tabuľke strelcov a tiež tromi gólmi sa do popredia streleckej tabuľky prepracovali Trnavský (Euroteam) a nová posila Coffoly Dvorovenko sa tiež presadil strelecky, napriek tomu, že hral v defenzíve „šatarovcov“.

V telocvični „deviatky“ sa v prvom z troch zápasov stretli „boxáci“ s „coffolákmi, ktorých „coach“ Dodo Šatara mal pred stretnutím obavy z postavenia zostavy pre zápas. Tabuľkové postavenie po úvodných kolách nebolo rozhodujúce pre vývoj stretnutia, no po polčase bolo nadmieru jasno. Sedem gólov v sieti Boxo Utd. v prvom polčase bolo pevným základom k plnému bodovému zisku Coffoly, ktorá v druhom dejstve poľavila v tlaku a nechala skorigovať výsledok po góloch Bosáka, Blaszeka a Chabadu. Za „šatarovcov“ skórovali všetci hráči okrem Mituchoviča, ktorý na pár gólov prihral, navyše dobrý výkon podal brankár Štefko. Strelecky excelovali Ján Maľa (4 góly) a v obrane výborne hrajúci Dvorovenko (3 góly).

V druhom stretnutí videli diváci najlepšie stretnutie kola. Vedúca Javanka bola síce favoritom stretnutia, no „vinári“ podali výborný výkon a do polčasu bol zápas i stav vyrovnaný. Výborný výkon predviedli obaja brankári, no Slančík v prvom dejstve zabránil skórovať v čistej šanci Pokorádimu a zachránil i pred výborným Slukom. Výborný výkon podal Melichečík, no jazýčkom na gólových váhach bol znova trojgólový Marián Borgoň, efektným gólom sa predviedol „útočný tank“ Lihan a v obrane stabilne výborné a spoľahlivé výkony podávajúci Ďurčík a Vojtekom boli zárukou víťazstva. V závere bolo stretnutie zbytočne tvrdé a nervózne.

V poslednom stretnutí 3.kola sa stretli trojbodové mužstvá. Euroteam hostil Elán a do polčasu bol výsledok otvorený a remízový. Skoro o generáciu starší „elánisti“ hrajúci profesorsky však v druhom dejstve nestačili na „maňkovcov“, ktorí venovali víťazstvo čerstvému päťdesiatnikovi - coachovi Milanovi Maňkovi. Strelecky sa so štyrmi gólmi presadil Paraj, najlepší strelec minulého ročníka a sekundoval mu hetrikom Trnavský. Napriek snahe „eurákov“ sa „desina“ nekonala, lebo v závere vynikol brankár Necpál chytajúci nielen s elánom, ale i obetavo a s prehľadom zabránil viacerým gólovým strelám po oku lahodiacich akciách favoritov.

SP Hronn Xanto 40 mal v 3.kole voľno.

V čele pred štvrtým kolom zostala bez prehry Javanka, v tabuľke sa nič nemenilo v poradí, no Euroteam iba s dvomi stretnutiami figuruje na druhej priečke s plným bodovým ziskom určite zabojuje o prvenstvo v Lige 40.

Všetky stretnutia rozhodoval skúsene a s nadhľadom Ján Urda.

Výsledky 3.kola Ligy 40:

Boxo Utd. 56 : FC Coffola 40 3 : 11 (0 : 7)
Bosák, Blaszek, Chabada – J. Maľa 4, Dvorovenko 3, V.Maľa 2, Seman, Šimun

Javanka : Víno Stehlík 40 5 : 3 (2 : 2)
Borgoň 3, Lihan, Kocúr – Pokorádi, Sluka, Marunčiak

Euroteam : Elán 9 : 2 (2 : 0)
Paraj 4, Trnavský 3, Biba, Balko – Ondriga, Benčík

SP Hronn Xanto 40 mal voľno

Individuálne hodnotenia 3.kola Ligy 40+:
Najlepší brankár kola: Pavol Necpal (Elán)
Najlepší hráč kola: Vlado Melicherčík (Víno Stehlík)
Najlepší strelci kola: Paraj (Euroteam) a J.Maľa (Coffola) po 4 góly
Najlepší defenzívny hráč: Dvorovenko (Coffola 40)

Po úvodnom stretnutí sa radoval z víťazstva Coffoly jej coach Dodo Šatara, ktorý sa pred stretnutím netajil obavami, či vôbec postaví mužstvo do tretieho kola Ligy 40. Stretnutie glosoval: „Nebol som si istý, či postavíme mužstvo na toto kolo. Nakoniec nás bolo šesť v poli, ale zohnali sme dobrého hráča, aktívneho, nečakane dobrého, presadzujúceho sa v hre, výborného v obrane a nakoniec strelil i tri góly. Presadili sme sa strelecky najmä v prvom polčase, keď sme strelili sedem gólov. Brankár Štefko podal veľmi dobrý výkon. Napriek tomu, že chýbali Kolár, Chromek a Ježík sme zaslúžene zvíťazili. Najlepším bol Janko Maľa.“ Prezident Ligy malého futbalu vo Zvolene (LIMFU) Ondrej Lameš videl priebeh kola pozitívne: „Z kola na kola sa kvalita hry v zápasoch Ligy 40 zvyšuje. Hráči sa rozohrali. Výborný priebehom, kvalitou i predvedeným výkonom bol najmä zápas Javanky s Vínom Stehlík. Myslím, že bol doteraz najlepším v priebehu Ligy 40.“

V sobotu 27.12.2014 sa odohrá v Lige 40 už 4.kolo nasledovne:

9:00 SP Hronn Xanto 40 : Javanka
10:00 FC Coffola 40 : Víno Stehlík 40
11:00 Euroteam : Boxo Utd. 56

Elán má voľno.

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
12.12.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 3.12.2014
 
pokračovanie článku
pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 3.12.2014

Body zasadnutia:
1/ Oboznámenie s priebehom valného zhromaždenia novovzniknutého SZMF - vstup LIMFU Zvolen do organizácie SZMF (Slovenský zväz malého futbalu)

2/ Bilancovanie jesennej časti LIMFU Zvolen

3/ prognóza fungovania výboru LIMFU od nového roka

4/ Určený termín Zimného turnaja - 31.1.2015

5/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 14.januára 2015 17.12.2014 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

- prihlasovanie do turnaja

XANTO Liga 40+
07.12.2014 (Miloš Masarik)
 
V druhom kole gólové mikulášske hody a nadeľovalo sa bohato
 
pokračovanie článku
Strelecky znova exceloval Marián Borgoň, ktorý strelil 5 gólov (aj v prvom kole), so štyrmi gólmi sa do popredia streleckej tabuľky prepracovali Trnavský (Euroteam) a Marunčiak (Víno Stehlík).

Na palubovke telocvične „deviatky“ sa v prvom z troch Mikulášskych stretnutí stretlo Víno Stehlík 40 s Euroteamom. „Vinári“ naplno bodujúci v prvom kole začali veľmi dobre, keď v úvode viedli prekvapivo nad nerozohranými „Eurákmi“, ktorí mali v prvom kole voľno, už 5:1, no ani 4 góly výborne strieľajúceho Marunčiaka, ani výborné zákroky brankára Jelínka v úvode nezabránili gólostroju „Maňkovcov“. Tí už do polčasu nielenže vyrovnali, ale s prehľadom deklasovali súpera rýchlymi protiútokmi a peknými kombinačnými akciami, ťažili s vyrovnanejšieho a skúsenejšieho kádra hráčov. Štyrmi gólmi sa prezentoval Trnavský, minuloročný naj strelec Paraj viac na góly nahrával, výborný bojovný výkon predviedol Balko. V druhom dejstve už nedovolili súperovi skórovať a nadelili súperovi 12 gólov.

V druhom stretnutí nastúpil Elán proti favorizovanej Javanke, ktorá v minulom kole naplno bodovala s Coffolou. Javanka hrajúca s jedenástimi hráčmi na súpiske si ľahko poradila s iba šiestimi hráčmi hrajúcimi síce s elánom nielen kondične, ale s päťgólovým Borgoňom a skúsenými hráčmi na palubovke súpera ho deklasovalo 10 gólov a 12 gólmi vyrovnali rekord ročníka vytvorený v predchádzajúcom zápase Euroteamom. V druhom dejstve tiež nedostali gól, no strelili sedem. Skóroval aj dokonca brankár Slančík.

V poslednom „mikulášskom“ meraní síl SP Hronn Xanto zohralo vyrovnané stretnutie s Coffolou. Výsledok stretnutia bol dlho na vážkach a po nerozhodnom polčase (3:3). Obe mužstvá bojovali o svoje prvé body a tak sa v druhom dejstve zbytočne zvyšovala nervozita. Diváci videli boj do záverečného hvizdu, vynikali obaja brankári Štefko i Plesník, ktorý výkonom prekvapil, no nakoniec boli šťastnejší „šatarovci“, ktorí ubránili víťazstvo o gól i proti viac ako minútovej hre „elánistov „ bez brankára .
Boxo Utd. 56 mal voľno.

Všetky stretnutia rozhodoval s obvyklým prehľadom autoritatívne Peter Hanes.

Výsledky 2.kola Ligy 40:

Víno Stehlík 40 : Euroteam 5:12 (5:8)
Marunčiak 4, Pokorádi – Trnavský 4, Paraj 2, Janeček 2, Balko 2, Biba 2

Elán : Javanka 2:12 (2:5)
Jenčík, Kubinec - Borgoň 5, Kocúr 2, Végh 2, Vojtek 2, Slančík,

SP Hronn Xanto 40 : FC Coffola 40 4:5 (3:3)
Krokoš 2, Adamovič, Krsek - Maľa V. 2 , Maľa J., Kolár, Seman

Boxo Utd. 56 mal voľno.

Individuálne hodnotenia 2.kola Ligy 40+:
Najlepší brankár kola: Ján Plesník (SP Hronn Xanto 40)
Najlepší hráč kola: Maroš Balko (Euroteam)
Najlepší strelec kola: Marián Borgoň (Javanka) 5 gólov
Najlepší defenzívny hráč: Ivan Seman (Coffola 40)

V sobotu 13.12.2014 sa odohrá v Lige 40 3. kolo nasledovne:

9:00 Boxo Utd. 56 : FC Coffola 40
10:00 Javanka : Víno Stehlík 40
11:00 Euroteam : Elán
SP Hronn Xanto 40 má voľno.

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
20.11.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 19.11.2014
 
pokračovanie článku
pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 19.11.2014

Body zasadnutia:
1/ Vyplácanie ŽK z dohrávky 8.kola
Hráč Andrej Ostrihoň (Víno Stehlík) nemá vyplatenú ŽK z 8.kola

2/ Prerokovaný hráči
Hráč Marek Koreň (Download/Mäspoma) omilostený na základe zistenia o nesprávnom zapísaní hráča s ČK v zápase 2.kola D.Mäspoma - Legionári.
Hráč Igor Solovič (Download/Mäspoma) opravená ČK v zápase 2.kola D.Mäspoma - Legionári - úmyselná hra rukou v šestke 
+ neoprávnený štart hráča v treste v zápase 8.kola - výsledok zostáva v platnosti
Výbor LIMFU rozhodol o súhrnnom treste pre hráča Soloviča - STOP 4 zápasy nepodmienečne + finančná pokuta 10 € - uhradená

Hráč Martin Klulich (Detroit) - 4ŽK v sezóne - STOP 1 zápas
Hráč Marián Liška (Stars) - 4ŽK v sezóne - STOP 1 zápas

3/ Potvrdený zástupcovia LIMFU na valné zhromaždenie SZMF 22.-23.11.2014 v Nitre - Ondrej Lameš a Ján Bosák 

4/ Návrh na termín dohrávok výborom LIMFU - 28.3.2015 v športovej hale IX.ZŠ

5/ Výbor LIMFU neeviduje góly domácich v zápase Bufet 96 - Altsohl-Alcolégia. Zápas bol pískaný rozhodcom Urdom podpísaný oboma vedúcimi mužstiev.

6/ Výbor LIMFU vyzýva vedúcich nasledujúdich tímov aby si do začiatku jarnej časti súťaže dali doporiadku súpisky mužstiev - chýbajúce dátumy narodenia uvedených hráčov L-Trade (Höger Lukáš), Euroteam (Mančák Juraj, Zajac Július, Gomory Tomáš), Bufet 96 (Kucharka Miroslav), D.Mäspoma (Grom Michal, Vajda Jakub, Molnár Marek)


7/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 26. novembra 3.decembra 2014 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

Tipovačka - 9.kolo
15.11.2014 (Juraj Plesník)
 
Zhodnotenie výsledkov tipovačky LIMFU
 
pokračovanie článku
Posledné kolo tipovačky v jesennej časti prinieslo 28 tipujúcim slušnú porciu bodov z výsledkov dohávaného 8.kola LIMFU. Toto kolo bolo ochudobnené o jeden zápas, keďže duel Torra s SP Hronn Xanto bol odložený. Dočkali sme sa však jedného veľkého prekvapenia na úkor favorita. Výhru Detroitu s Vínom Stehlík správne uhádol totiť jedine iwaldo77 (4%).

Bonusový zápas priniesol ďalší presný zásah pre JaroslavGunara, ktorý spoločne s ickom uhádli výsledok 5:3 v zápase Citizens - Pivkáru.

Na víťazstvo v tomto kole to však nestačilo, keďže Dubro uhádol víťazov v 10 z 11 zápasoch tohto kola a pripísal si spolu 13 bodov (9 správne tipy + 1 bod z bonusového zápasu + 3 bodov za extra bonus).

V celkovom poradí sa na čele utrhol grexa a upevnil si tak prvé miesto s náskokom 7 bodov.

Ďalšie kolo tipovačky bude pokračovať až v jarnej časti niekedy začiatkom apríla.

Dohrávka 8.kola LIMFU - ROZPIS ZÁPASOV
14.11.2014 (Juraj Plesník)
 
Na zasadnutí výboru LIMFU v stredu 12.11.2014 bolo rozhodnuté, že dohrávané 8.kolo, ktoré je naplánované na 15.11.2014 sa odohrá podľa pozmeneného harmonogramu. Rozpis zápasov aj s hracími časmi v pokračovaní článku.

(tento rozpis je uvedený aj v zápise zo zasadnutia výboru z 12.11.2014 ako aj v rozpisoch jednotlivých líg)
 
pokračovanie článku
Harmonogram sa mení nasledovne :

ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen - umelá tráva

8:00
L-Trade
-
Haliganda
8:00
Zanzibar
-
Mariáš
9:00
Oranjes
-
Remos
9:00
Euroteam
-
Xanto team
10:00
Víno Stehlík
-
Detroit
10:00
Citizens
-
Pivkári

IX. ZŠ Zvolen - Západ - športová hala

08:00
D. Mäspoma
-
R-Pub Unionka
09:00
Legionári
-
Lokomotýv
10:00
Bufet
-
Altsohl - Alcolégia
11:00
Piánko
-
Premium
12:00
-
13:00
Stars
-
Lipside

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
12.11.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 12.11.2014
 
pokračovanie článku

pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 12.11.2014

Body zasadnutia:
1/ Vyplácanie ŽK a ČK z dohrávky 2.kola

2/ Prerokovaný hráč
Marek Koreň (Download/Mäspoma) ČK - úmyselná hra rukou v šestke
- STOP 2 zápasy nepodmienečne s možnosťou odpustenia 1 zápasu
Trest v platnosti na zápas dohrávaného 8.kola a zápas 10.kola.

3/ Hráči v treste
Pavel Bohuš (R-Pub Unionka) ČK - trest v platnosti
Martin Kucbel (Víno Stehlík) ČK - trest v platnosti
Ivan Seman (Legionári) ČK - trest v platnosti
hráči nemôžu nastúpiť na dohrávaný zápas 8.kola

Disciplinárne tresty sú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

4/ Žiadosť mužstva Piánko o zmenu hracieho času zápasu 8.kola Piánko - Premium na 11:00 z dôvodu pracovných povinností - vyhovuje sa

5/
Žiadosť mužstva Torro o odloženie zápasu 8.kola SP Hronn Xanto - Torro z dôvodu účastni väčšiny hráčov Torra na krstinách - vyhovuje sa

6/ Dohrávané 8.kolo LIMFU je naplánované na 15.11.2014. Harmonogram sa mení
nasledovne :

ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen - umelá tráva

8:00
L-Trade
-
Haliganda
8:00
Zanzibar
-
Mariáš
9:00
Oranjes
-
Remos
9:00
Euroteam
-
Xanto team
10:00
Víno Stehlík
-
Detroit
10:00
Citizens
-
Pivkári

IX. ZŠ Zvolen - Západ - športová hala

08:00
D. Mäspoma
-
R-Pub Unionka
09:00
Legionári
-
Lokomotýv
10:00
Bufet
-
Altsohl - Alcolégia
11:00
Piánko
-
Premium
12:00
-
13:00
Stars
-
Lipside

- prosím sledujte web !! (v prípade neočakávaných udalostí ZMENA možná)

7/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 19. novembra 2014 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

Tipovačka - 8.kolo
10.11.2014 (Juraj Plesník)
 
Zhodnotenie výsledkov tipovačky LIMFU
 
pokračovanie článku
Dohrávka 2.kola priniesla z pohľadu tipujúcich až 5 vyrovnaných zápasov a len jedno prekvapenie na úkor favorita. Do tohto kola tipovačky sa zarátali aj tipy odoslané ešte v septembri. Takto sa zapojili do tipovania aj tí, ktorí nestihli, alebo možno zabudli svoje tipy poslať minulý týždeň. Kola sa zúčastnilo 30 tipujúcich, no aj napriek tomu, že až na jeden zápas vyhrávali favoriti, sa veľa bodov nerozdávalo. Jedine prekvapenie kola sa zrodilo na úkor Haligandy, ktorá prehrala s Detroitom a tento tip vyšiel správne šestici JaroslavGunar, hemendex, MartinVigoda, polginho, milan7 a grexa (20%*).

Bonusový zápas medzi Xanto teamom a L-Trade sa skončil výsledkom 5:2. 5 bodov do tipovačky a možnosť získať poukážku získavajú grexa a JaroslavGunar.

Víťazom kola sa stal grexa so ziskom 12 bodov (7 správne tipy + 5 bod z bonusového zápasu + 0 bodov za extra bonus).

V celkovom poradí sa na čele osamostatnil grexa s trojbodovým náskokom.
Posledné jesenné kolo sa odohrá už túto sobotu a bonusovým zápasom bol určený duel Citizens s Pivkármi. Veľa šťastia!

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
06.11.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 05.11.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Hanes, Plesník, Hevera
Zástupcovia tímov: Alcolégia, Torro, Remos, Tornádo, Legionári, Víno Stehlík, Lokomotýv, Haliganda, Xanto team

Body zasadnutia:
1/ Vyplácanie ŽK z 9.kola

2/ Dohrávané 2.kolo LIMFU je naplánované na 8.11.2014 podľa pôvodného harmonogramu na umelej tráve MFK Lokomotíva Zvolen (rozpis zápasov v sekcii jednotlivých líg rozpis I.liga, rozpis II.liga, rozpis III.liga)

- prosím sledujte web !!

3/ Hráči v treste
Pavel Bohuš (R-Pub Unionka) ČK - trest nie je platný pre dohrávku 2.kola
Martin Kucbel (Víno Stehlík) ČK - trest nie je platný pre dohrávku 2.kola
Ivan Seman (Legionári) ČK - trest nie je platný pre dohrávku 2.kola
hráči môžu nastúpiť na dohrávaný zápas 2.kola

Disciplinárne tresty sú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

4/ Dohrávka 8.kola - sa odohrá 15.11.2014 - v športovej hale IX.ZŠ Zvolen - Západ od 8:00, harmonogram zápasov bude zverejnený 12.11.2014

5/
Administrátor stránky hľadá zodpovedných spolupracovníkov !!!
Najmä na nahadzovanie výsledkov. Najlepšie niekto z II. a III.ligy, aby nikto nemusel tráviť celý deň na ihrisku a čakať na odohranie zápasov.

povinnosti:
- zozbieranie zápisov zo stretnutí po ich skončení
- nahodenie výsledkov do nedele do 12:00 aspoň na web malyfutbal.sk *
(pre potreby uverejnenia do novín a výsledkových fanatikov)
- odovzdanie zápisov zo stretnutí buď v stredu na schôdzi výboru, alebo niektorému z členov výboru

* http://www.malyfutbal.sk - jednoduchšie nahadzovanie bez znalostí HTML. Nie je potrebné zadávanie súpisiek, rátanie strelcov a tabuliek. Stačí sa len zaregistrovať. Jednoduché školenie poskytnem aj telefonicky, zatiaľ si môžete preštudovať :
- Kompletný návod na používanie tejto stránky
- Informácie pre adminov, ale aj užívateľov stránky www.malyfutbal.sk

kontakt:
Juraj Plesník
0915 465 830 a plesnik.juraj@gmail.com

6/ Registrácia hráčov
Ondrej Tuček (Citizens - 2.liga)

7/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 12. novembra 2014 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

Tipovačka - 7.kolo
05.11.2014 (Juraj Plesník)
 
Zhodnotenie výsledkov tipovačky LIMFU
 
pokračovanie článku
Až päť prekvapení ukrojilo 23 tipujúcim z bodov. Výhru Pivkárov nad Bufetom očakávalo len 8 tipujúcich (33%) a postupne sa počet úspešných tipujúcich znižoval. Výhru Mäspomi nad Legionármi uhádlo 7 tipujúcich (29%). Výhru Premiumu nad Lipsidom 6 (25%) a výhru Alcolégie nad Unionkou 5 tipujúcich (21%). Najväčším prekvapením pre tipujúcich bola remíza v zápase Remosu s Vínom Stehlík, ktorá nepriniesla body nikomu.

Naopak v bonusovom zápase Xanto team - Oranjes sa zrodil výsledok 2:5, ktorý priniesol 5 bodov a možnosť vyzdvihnúť si 5 € poukážku až trojici tipujúcich - hemendex, iwaldo77 a KAKTUS.

Hemendex sa stal víťazom tohto kola so ziskom 11 bodov (6 správne tipy + 5 z bonusového zápasu + 0 bodov za extra bonus).

V celkovom poradí je na čele stále dvojica carlos (61 bodov) a grexa (60 bodov)

V ďalšom kole tipovačky sa tipujú zápasy 2.kola, na ktoré sa už vaše tipy zhromažďovali, takže ak zabudnete tipovať tentokrát budú sa počítať pôvodné tipy. Veľa šťastia!

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
29.10.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 29.10.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Hanes, Plesník, Hevera, Suja
Zástupcovia tímov: Xanto team, Tornádo, Premium, Lokomotýv 99, Bufet, Remos, Citizens, Torro, Alcolégia, Pivkári, Lipside, Stars, Legionári, Haliganda

pdf prezenčná listina zo zasadnutia výboru 29.10.2014

Body zasadnutia:
1/ Registrácia hráčov
Jakub Sudimák (Bufet - 2.liga)

2/ Hráči v treste
Pavel Bohuš (R-Pub Unionka) ČK - trest sa prenáša na dohrávku 8.kola
Martin Kucbel (Víno Stehlík) ČK - trest sa prenáša na dohrávku 8.kola
obaja hráči môžu nastúpiť na zápas 9.kola

Disciplinárne tresty sú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

3/ Harmonogram 9.kola LIMFU sa mení z dôvodu domáceho zápasu
MFK Lokomotíva Zvolen
nasledovne :

ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen - umelá tráva

8:00
Xanto team
-
Oranjes
8:00
Remos
-
Víno Stehlík
9:00
Mariáš
-
Euroteam
9:00
Detroit
-
L-Trade
10:00
Haliganda
-
Zanzibar
10:00
Altsohl - Alcolégia
-
R-Pub Unionka

IX. ZŠ Zvolen - Západ - športová hala

08:00
Lokomotyv 99
-
Citizens
09:00
Pivkári
-
Bufet 96
10:00
D. Mäspoma
-
Legionári
11:00
Tornádo Almik
-
Torro
12:00
SP Hronn Xanto
-
Stars
13:00
Premium
-
Lipside

4/ Dohrávka 2.kola - sa odohrá 8.11.2014 - harmonogram sa prerokuje na schôdzi
5/ Dohrávka 8.kola - sa odohrá 15.11.2014 - harmonogram sa prerokuje na schôdzi
6/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 5. novembra 2014 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 
povinná účasť všetkých vedúcich mužstiev (I., II., III. liga) na schôdzi výboru LIMFU !!!

8.kolo LIMFU - ODLOŽENÉ !!!
24.10.2014 (Juraj Plesník)
 
Umelá tráva MFK Lokomotíva Zvolen bude v sobotu 25.10.2014 obsadená futbalistami MFK. Z tohto dôvodu je nadchádzajúce 8.kolo (malo sa hrať 25.10.2014) všetkých troch líg LIMFU odložené! Pokračuje sa 9.kolom v sobotu 1.11.2014 podľa harmonogramu určeného v stredu 29.10.2014 výborom LIMFU!
 
pokračovanie článku
Výzva výboru LIMFU !!!

V stredu 29. októbra 2014 od 18:00
(v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.)  povinná účasť všetkých vedúcich mužstiev (I., II., III. liga) na schôdzi výboru LIMFU !!!

(doplnené 25.10.2014)
Stránka limfuzvolen.sk a FB stránka limfuzvolen slúžia ako vývesné miesta pre informovanie o aktuálnom dianí výborom LIMFU ! Ďalej sú e-mailom informovaní vedúci tímov, ktorí na schôdzi poskytli svoje e-mailové adresy !

Neprítomnosť na schôdzi a neoboznámenie sa s ďalším programom LIMFU môžu v prípade zmien v harmonograme a mieste konania zápasov viesť až ku kontumovaniu zápasov ! Je povinnosťou vedúcich tímov zistiť si infomácie o dianí v LIMFU. (Najmä keď v posledných týždňoch máme problémy s ihriskom)

Zhrnutie, prečo nemôžeme plnohodnotne využívať umelú trávu MFK Zvolen:
1) umelá tráva je primárne určená pre klub MFK Zvolen (všetky vekové kategórie)
(kedykoľvek nie len v prípade nepriaznivého počasia)
2) umelé osvetlenie nie je k dispozícii (nezaplatené) !
3) účasť MFK Lokomotíva Zvolen v II.lige zaväzuje klub 3 hodiny pred domácim zápasom vyprázdniť celý areál MFK, vrátane umelej trávy !
4) nepriaznivé počasie - keď niekoľko hodín pred zápasmi LIMFU neustále prší
- na ihrisku sa drží voda

Alternatíva vo Zvolene - Športová hala IX.ZŠ Zvolen-Západ je v sobotu využívaná viacerými športovými kolektívmi.Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
23.10.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 22.10.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Bosák, Plesník, Hevera

Body zasadnutia:
1/ Registrácia hráčov
Aleš Čerhýň (Oranjes - 1.liga)

2/ Vyplácanie ŽK a ČK zo 7.kola
3/ Prerokovaní hráči
Pavel Bohuš (R-Pub Unionka) ČK - po druhej ŽK - STOP 1 zápas
Martin Kucbel (Víno Stehlík) ČK - urážka rozhodcu - STOP 2 zápasy
nepodmienečne - bez možnosti odvolania sa - trest platný od 7.kola
( na prerokovaní prítomný len vedúci tímu Víno Stehlík - možnosť odvolania sa pre neprítomnosť prerokovávaného hráča bola zamietnutá výborom )

Disciplinárne tresty sú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

5/ Hramonogram 9.kola (1.11.2014) - bude prerokovaní na schôdzi 29.10.2014
( pravdepodobne harmonogram ako bol na 7.kolo)
6/ Dohrávka 2.kola - predbežne dohodnutá na 8.11.2014
7/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 29. októbra 2014 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

Tipovačka - 6.kolo
20.10.2014 (Juraj Plesník)
 
Zhodnotenie výsledkov tipovačky LIMFU
 
pokračovanie článku
Takmer plný bodový zisk pre jedného tipujúceho aj také bolo 6.kolo tipovačky. Veľké prekvapenie bolo tentokrát len jedno a tak si 25 tipujúcich pripísalo slušnú porciu bodov. Väčšinu tipujúcich obrala o body výhra Alcolégie nad Mäspomou, z ktorej sa tešili ôsmi tipujúci (38%). Najväčšie prekvapenie kola sa však zrodilo v 3.lige v zápase medzi prvým Tornádom a posledným SP Hronn Xanto, ktoré v tejto sezóne ešte nebodovalo. A práve proti lídrovi sa im to podarilo a hneď to bol plný počet bodov. Ako jediný si na outsidera tipol tulax (4%). Práve tulax uhádol v tomto kole všetky zápasy.

Škoda len, že sa mu nepodaril uhádnuť aj bonusový výledok 7:4 zo zápasu Pivkárov s Unionkou. Ten v tomto kole ale neuhádol nikto.

Tulax sa stal suverénnym víťazom tohto kola, aj vďaka extra bonusu, ktorý sa udeľuje v prípade vysokej úspešnosti tipov. Získal tak 17 bodov (11 správne tipy + 1 z bonusového zápasu + 5 bodov za extra bonus).

V celkovom poradí si na čele vymenila pozíciu dvojica dvojica carlos (53 bodov) a grexa (52 bodov) .

V našej súťaži na facebookovskej stránke LIMFU Zvolen máte šancu vyhrať ďalšiu 5 € poukážku. Stačí ak pomôžete vybrať bonusový zápas ďalšieho kola a budete mať šťastie pri žrebovaný. (Pozor vyberá sa zápas 9.kola, ktoré sa bude hrať 1.11.2014) Bonusový zápas ďalšieho kola tipovačky ste vybrali zápas Pivkári - Citizens. Veľa šťastia!

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
16.10.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 15.10.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Bosák, Plesník, Suja, Hanes, Hevera

Body zasadnutia:
1/ Registrácia hráčov
a) Hráči registorvaní na zasadnutí výboru 15.10.2014
Ján Vaculčiak (Detroit - 1.liga), Mario Udvardy (Lipside - 3.liga), Martin Halama (Lokomotýv 99 - 2.liga), Martin Hojsa , Martin Makovický, Michal Benadik ( všetci Altsohl - Alcolégia - 2.liga)

b) Hráči registrovaní pred zápasmi 6.kola
Ján Lihocký , Jaroslav Kindernaj (obaja Haliganda- 1.liga)

2/ Vyplácanie ŽK a ČK z 6.kola
Hráč Marek Molnár (Mäspoma) vyplatená ŽK zo 4.kola pred zápasom 6.kola

3/ Neprerokovaní hráči
Martin Kucbel (Víno Stehlík) - udelená a nezapísaná ČK v zápase Víno Stehlík - Zanzibar rozhodcom Želiezkom - pozastavená činnosť do prerokovania výborom LIMFU

4/ Prerokovaní hráči
Tuček (Citizens) - hráč nie je evidovaný na súpiskách výboru LIMFU
- pozastavená činnosť , kým nebude registrovaný na výbore LIMFU

(hráča môžete potvrdiť priamo u predsedu p. Lameša)

Disciplinárne tresty sú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

5/ Námietka mužstva Lokomotýv - prijatá
- rozhodca Želiezka potrestaný - pozastavená činnosť

6/ Nový člen výboru LIMFU Peter Hevera (Lokomotýv 99)

7/ Zmena vyplácania kariet
Týmto dňom bude možné vyplatiť kartu len hneď po zápase rozhodcovi , alebo na najbližšej schôdzi výboru LIMFU

Nikto iný z výboru nemôže prijímať poplatky za udelené karty !!

8/ Zmena registrácie hráčov
Týmto dňom bude možné registrovať nových hráčov len na schôdzi výboru LIMFU.

9/ Každý vedúci tímu má právo skontrolovať si súpisku súperovho mužstva.
Prípadné podozrenie na neregistrovaného hráča, alebo nastúpenie hráča v treste resp. so zastavenou činnosťou musí uviesť v zápise o stretnutí. V prípade neuvedenia námietky je prípadná kontumácia vylúčená. Svojím podpisom vedúci tímu súhlasí s výsledkom aj napriek hore uvedeným skutočnostiam.
10/ Výbor LIMFU a vedúci RK žiada vedúci mužstiev, aby na každý zápas nosili registračky, súpisky tímov a dresy (rovnaké pre každého hráča v mužstve). Zároveň aby si prekontrolovali čísla dresov na zápise pred zápasom a zapísaných strelcov po skončení zápasu. Zmena zapísaného strelca je možná iba po prerokovaní na schôdzi výboru LIMFU.

11/ Vedúci RK žiada vedúci mužstiev, aby sa pripravili na možnosť, že ak nebudú k dispozícii nový rozhocovia budeme si musieť pískať zápasy sami. Preto každý tím určí jedného hráča, ktorý môže byť zaškolený ako rozodca !!!

12/
Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 22. októbra 2014 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

13/ Harmonogram 7.kola LIMFU sa mení z dôvodu domáceho zápasu
MFK Lokomotíva Zvolen
nasledovne :

ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen - umelá tráva

8:00
Mariáš
-
Xanto team
8:00
Detroit
-
Oranjes
9:00
Haliganda
-
Víno Stehlík
9:00
Zanzibar
-
L-Trade
10:00
Remos
-
Euroteam
10:00
Legionári
-
Citizens

IX. ZŠ Zvolen - Západ - športová hala

13:00
D. Mäspoma
-
Altsohl - Alcolégia
14:00
Pivkári
-
R-Pub Unionka
15:00
Lokomotyv
-
Bufet
16:00
Piánko
-
Stars
17:00
Tornádo Almik
-
SP Hronn Xanto
18:00
Torro
-
Lipside

Pozn.: Na umelej tráve nám neposkytnú umelé osvetlenie!

Body ďalšieho zasadnutia:
a) riešenie sitácie zo zápasu Víno Stehlík - Zanzibar
Vedenie LIMFU pozýva na schôdzu vedúcich tímov Víno Stehlík, Zanzibar hráča Martina Kucbela a rozhodcu Želiezku

Tipovačka - 5.kolo
14.10.2014 (Juraj Plesník)
 
Zhodnotenie výsledkov tipovačky LIMFU
 
pokračovanie článku
Piate kolo tipovačky bolo aj tentokrát plné zujímavých tipov a ešte zaujímavejších výsledkov. Najmä dva výsledky totálne zaskočili nejedného z 28 tipujúcich. Oba sa zrodili v prvej lige a dokonca oba hneď v úvodných zápasoch 6.kola LIMFU. Prvým veľkým prekvapením pre tipujúcich bola remíza v zápase Zanzibaru s Vínom Stehlík, ktorú uhádla len dvojica capodituticapi a laliq (7%). O druhé prekvapenie sa postarali hráči Oranjes, ktorý si ľahko poradili s majstrovskou Haligandou. Svojimi tipmi ich podporili milan7, tatko30, Kudlo, hemendex a JaroslavGunar (18%). V ďalších zápasoch zvíťazili favoriti podľa tipujúcich.

V bonusovom zápase sa zrodil výsledok Piánko - Torro 3:1. Miernu podporu u tipujúcih mal síce víťazný tím, ale presný výsledok neuhádol opäť nikto.

Víťazom kola sa stal so ziskom 11 bodov frenky (8 správne tipy + 3 z bonusového zápasu + 0 bodov za extra bonus).

V celkovom poradí je na čele stále dvojica grexa (43 bodov) a carlos (42 bodov)

V našej novej súťaži na facebookovskej stránke LIMFU Zvolen máte šancu vyhrať ďalšiu 5 € poukážku. Stačí ak pomôžete vybrať bonusový zápas ďalšieho kola a budete mať šťastie pri žrebovaný. (Pozor vyberá sa zápas 8.kola, ktoré sa bude hrať 25.10.2014) Bonusový zápas ďalšieho kola tipovačky ste vybrali zápas R-Pub Unionka - Pivkári. Veľa šťastia!

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
09.10.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 08.10.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Bosák, Plesník, Suja, Hanes

Body zasadnutia:
1/ Registrácia hráčov
Hráči registorvaní na zasadnutí výboru 8.10.2014
Richard Lepieš (Remos - 1.liga), Martin Turak, Róbert Turak, Matej Hajduch (všetci Haliganda - 1.liga), Denis Čepec (Pivkári - 2.liga)

2/ Vyplácanie ŽK a ČK z 5.kola
Hráč Miroslav Sirota (Bufet) nemá vyplatenú ŽK zo 4.kola
Hráč Marek Molnár (Mäspoma) nemá vyplatenú ŽK zo 4.kola
Hráč Michal Procházka (Citizens) nemá vyplatenú ŽK z 5.kola
- v prípade neuhradenia nesmie hráč nastúpiť na zápas!

3/ Prerokovaní hráči:
Peter Hevera (Lokomotýv) - Žiadosť o odpustenie polovice trestu - vyhovuje sa
Radovan Šimko (Tornádo) ČK - hra rukou mimo bránkoviska STOP 1 zápas

Disciplinárne tresty sú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

4/ Zvolený zástupcovia LIMFU na valné zhromaždenie SZMF 22.-23.11.2014 - Ondrej Lameš a Ján Bosák

5/ Harmonogram ligy po odsúhlasení SFZ o odohratí domácich zápasov MFK vo Zvolene - v štádiu riešenia

6/ Harmonogram ligy 40+ - v štádiu riešenia

7/ Výber LIMFU Zvolen má možnosť zúčastniť sa VII. ročníka TURNAJA BLMF PROTI RASIZMU, ktorý sa hrá už túto nedeľu 12.10.2014 v Bratislave od 10:00 - viac info Juraj Plesník

8/
Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 15. októbra 2014 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

Účasť všetkých vedúcich mužstiev je nutná!!!


Body ďalšieho zasadnutia:
a) riešenie harmonogramu a miesta konania ďalších kôl LIMFU (najmä II. a III.ligy) z dôvodu domácich zápasov MFK Lokomotíva vo Zvolene!

Tipovačka - 4.kolo
05.10.2014 (Juraj Plesník)
 
Zhodnotenie výsledkov tipovačky LIMFU
 
pokračovanie článku
28 tipujúcich si celkom úspešne poradilo s tipmi na zápasy 5.kola. Jediný zápas skončil veľkým prekvapením a to duel Premium - Torro, v ktorom zvíťazil prvý menovaný tím a z bodov sa tešila dvojica JaroslavGunar a laliq (7%). V zápase Citizens proti Bufetu verila väčšina aktuálnemu lídrovi Citizens. Bufetu sa však v tomto zápase darilo lepšie a ich víťazstvo prinieslo body 8 tipujúcim (28,5%). Ďalšie tri zápasy priniesli zo strany tipujúcich vyrovnané tipy. Vo všetkých zvíťazili tímy s väčšinovou podporov od tipujúcich. , výhra Lokomotývu nad Alcolegiou (53,5%) a výhra Tornáda nad Piánkom (46%).

Bonusový zápas skončil vysokou výhrou Xanto teamu nad Detroitom. Presný výsledok však neuhádol nikto.

Víťazom kola sa stal so ziskom 12 bodov grexa (9 správne tipy + 2 z bonusového zápasu + 1 bodov za extra bonus).

V celkovom poradí sa dostali do čela práve grexa (35 bodov) a carlos (34 bodov)

V našej novej súťaži na facebookovskej stránke LIMFU Zvolen máte šancu vyhrať ďalšiu 5 € poukážku. Stačí ak pomôžete vybrať bonusový zápas ďalšieho kola a budete mať šťastie pri žrebovaný. (Pozor vyberá sa zápas 7.kola, ktoré sa bude hrať 18.10.2014) Bonusový zápas ďalšieho kola tipovačky ste vybrali zápas Piánko - Torro. Veľa šťastia!

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
01.10.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 01.10.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Bosák, Plesník

Body zasadnutia:
1/ Registrácia hráčov
a) Hráči registorvaní na zasadnutí výboru 1.10.2014
Jakub Gajdoš (Mariáš - 1.liga), Richard Ivan (Oranjes - 1.liga), Jakub Vaclavík (Altsohl - Alcolégia - 2.liga), Andrej Miartuš (Tornádo Almik - 3.liga)

b) Hráči registrovaní pred zápasmi 4.kola
Róbert Elek (Zanzibar - 1.liga) , Zdeno Uhrík (Haliganda - 1.liga), Markus Bartík (R-Pub Unionka - 2.liga) , Lukáš Mališek (R-Pub Unionka - 2.liga) , Miroslav Kucharka (Bufet -2.liga)

2/ Vyplácanie ŽK a ČK zo 4.kola
Hráč Miroslav Sirota (Bufet) nemá vyplatenú ŽK zo 4.kola
- v prípade neuhradenia nesmie nastúpiť na zápas!

Hráč Marek Molnár (Mäspoma) nemá vyplatenú ŽK zo 4.kola
- v prípade neuhradenia nesmie nastúpiť na zápas!

3/ Prerokovaní hráči:
Igora Boďa (Stars) ČK - po druhej ŽK - STOP 1 zápas
Matej Krčmár (Premium) ČK - po druhej ŽK - STOP 1 zápas
Milan Valo (Legionári) ČK - hra rukou mimo bránkoviska STOP 1 zápas

Disciplinárne tresty budú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

4/ Harmonogram 5. a 6.kola bez zmeny!!

Tipovačka - 3.kolo
29.09.2014 (Juraj Plesník)
 
Zhodnotenie výsledkov tipovačky LIMFU
 
pokračovanie článku
Tretie kolo tipovačky prilíkalo 24 tipujúcich, ktorým sa určite nepozdávali najmä tri výsledky. V každej lige sa jeden zo zápasov skončil pre tipujúcich prekvapivo. V prvej lige potešila výhra Vína Stehlík nad Oranjes len štvoricu JaroslavGunar, tatko30,grco9 a jaro (16,7 %). V druhej lige to bola remíza v zápase Alcolégie s Legionármi, ktorú správne tipovali capoditutcapi, syko a polginho (12,5 %) . No a remízu treťoligových tímov Stars a Torra uhádol správne jedine syko (4,2 %).

Bonusový zápas skončil vysokou výhrou Zanzibaru nad Xanto teamom. Presný výsledok však neuhádol nikto.

Víťazom kola sa stal so ziskom 11 bodov capoditutcapi (9 správne tipy + 1 z bonusového zápasu + 1 bodov za extra bonus).

V celkovom poradí sa dostali do čela iwaldo77 (24 bodov), grexa a carlos (po 23 bodov)

V našej novej súťaži na facebookovskej stránke LIMFU Zvolen máte šancu vyhrať ďalšiu 5 € poukážku. Stačí ak pomôžete vybrať bonusový zápas ďalšieho kola a budete mať šťastie pri žrebovaný. (Pozor vyberá sa zápas 6.kola, ktoré sa bude hrať 11.10.2014) Bonusový zápas ďalšieho kola tipovačky bude zápas Detroit - Xanto team. Veľa šťastia!

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
25.09.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 25.09.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Bosák, Plesník

Body zasadnutia:
1/ Registrácia hráčov 1., 2., a 3. ligy
Patrik Hrvol (Lokomotýv - 2.liga), Viktor Kancír (Tornádo Almik - 3.liga),

2/ Vyplácanie ŽK a ČK z 3.kola
Hráč Jakub Vajda (Mäspoma) nemá vyplatenú ŽK z 1.kola
- v prípade neuhradenia nesmie nastúpiť na zápas!

3/ Prerokovaní hráči:
Svetozár Bohuš (Lokomotýv 99) ČK - po druhej ŽK - STOP 1 zápas
Peter Hevera (Lokomotýv 99) ČK - hrubá urážka rozhodcu - STOP 3 zápasy
s možnosťou odpustenia 1 zápasu
Ivan Seman (Legionári) ČK - hrubé nešportové správanie + vyhrážanie rozhodcovi - STOP 6 zápasov bez možnosti odpustenia

Disciplinárne tresty budú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

4/ Mužstvo SP Hronn Xanto zaplatilo pokutu 20 EUR za nenastúpenie k stretnutiu 3. kola III. ligy proti Premiumu.

5/ Vytvorená databáza všetkých registrovaných hráčov LIMFU Zvolen s evidenciou výsledkov a štatistík. Evidovaní sú nie len strelci gólov a potrestaní hráči, ale aj hráči, ktorí nastúpili na zápas.

(Vo vlastnom záujme je preto potrebné aby zápisy boli vypĺňané správne najmä čo sa týka hráčov, ktorí zasiahnu do zápasu)

Pre evidenciu štatistík brankárov prosim označiť brankára v zápase písmenom B !!!

Stránky s databázou LIMFU:
limfuzvolen.sportvin.sk
malyfutbal.sk
(v prípade záujmu vieme vytvoriť administrátorské práva na úpravu Vašich tímov)

Z tohto dôvodu by sme chceli vyzvať všetkých vedúcich tímov aby si prekontrolovali súpisky svojich tímov (hlavne diakritiku a správnosť mien registrovaných hráčov).

V prípade zistenia, že na zápise o stretnutí bude napísaný hráč, ktorý nie je na súpiske tímu, alebo hráč, ktorý je v treste, bude uvedený problém riešený na výbore v zmysle pravidiel.

6/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 1. októbra 2014 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

Účasť všetkých vedúcich mužstiev je nutná!!!


Body ďalšieho zasadnutia:
a) riešenie harmonogramu ďalších kôl LIMFU
b) prerokovanie návrhu výboru LIMFU na reprezentáciu mesta a malého futbalu na prestížnom turnaji
c) prerokovanie návrhu na zmenu evidencie trestov v prípade odloženého kola


Tipovačka - 2.kolo
23.09.2014 (Juraj Plesník)
 
Zhodnotenie výsledkov tipovačky LIMFU
 
pokračovanie článku
Keďže 2.ligové kolo bolo celé odložené tipovačka pokračuje svojím druhým kolom až teraz (3. ligové kolo). Do tipovania sa zapojilo 23 tipujúcich. Body do tipovačky sa aj tentokrát nezískavali ľahko a tipujúcich zaskočili najmä výhry Pivkárov nad Legionármi (uhádlo 35% tipujúcich) a Lipsidu nad Piánkom (30%). Dve remízy však odrovnali tipujúcich, pretože ich neuhádol nikto. Prvá sa zrodila v zápase Remos- Detroit a druhá v zápase Bufetu s Unionkou.

Bonusový zápas Lokomotýv - Download/Mäspoma skončil výsledkom 5:4 a tento výsledok potešil najmä dvojicu iwaldo77 a vigi28, ktorý získavajú nárok na výhru v podobe poukážky.

Víťazom kola sa stal so ziskom 10 bodov vigi28 (5 správne tipy + 5 z bonusového zápasu + 0 bodov za extra bonus).

V našej novej súťaži na facebookovskej stránke LIMFU Zvolen máte šancu vyhrať ďalšiu 5 € poukážku. Stačí ak pomôžete vybrať bonusový zápas ďalšieho kola a budete mať šťastie pri žrebovaný. Bonusový zápas ďalšieho kola tipovačky bude zápas Xanto team - Zanzibar. Veľa šťastia!

Rozpis zápasov - bez zmeny!
18.9.2014 (Juraj Plesník)

Futbalisti MFK Lokomotíva Zvolen ,,A" odohrajú v sobotu 20.9.2014 svoj domáci zápas II.ligy v Ružinej. V platnosti tak zostáva na najbližšie kolá (3.kolo - 20.9.2014 a 4.kolo - 27.9.2014) rozpis zápasov LIMFU uverejnený na stránke limfuzvolen.sk. Takže žiadne zápasy sa neprekladajú !!


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
17.09.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 17.09.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Plesník
Zástupcovia mužstiev: Haliganda, Xanto team, Zanzibar, Detroit, R-Pub Unionka, Lokomotýv 99, Atsohl - Alcolégia, Torro, Stars, Lipside, Tornádo, Piánko

Body zasadnutia:
1/ Od prítomných vyzbierané e-mailové kontakty, na ktorých budú oboznamovaný o prípadných zmenách v rozpisoch (napr. odloženie kola) a iných záležitostiach výboru LIMFU.

2/ Registrácia hráčov 1., 2., a 3. ligy
Roland Mojžiš (Zanzibar - 1.liga), Vladimír Maľa (Haliganda - 1.liga),
Jaroslav Šlacký
(Piánko - 3.liga)

3/ Vyplácanie ŽK a ČK z 1.kola - PRIPOMIENKA
Hráč Jakub Vajda (Mäspoma) nemá vyplatenú ŽK z 1.kola
- v prípade neuhradenia nesmie nastúpiť na zápas!

4/ Prerokovaní hráči:
Roman Ľupták (SP Hronn) - trest 2 zápasy
Žiadosť o odpustenie polovice trestu - vyhovuje sa
(v platnosti STOP na 1 zápas)
Disciplinárne tresty budú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

5/ Oboznámenie zástupcov mužstiev o rokovaniach ohľadom vstupu LIMFU Zvolen do slovenského zväzu malého futbalu.

6/ Na zajtrajšom (18.9.2014) zasadaní SFZ bude prerokované odvolanie MFK Lokomotíva Zvolen ohľadom odohratia domácich zápasov na ihrisku vo Zvolene.

V prípade potvrdenia, že sa bude hrať II.liga vo Zvolene, bude zápas 3.kola III.ligy LIMFu Lipside - Piánko preložený na 18:00 ! Odsúhlasené oboma prítomnými zástupcami tímov.
(Zajtra budeme informovať!)

7/ O dohrávke odloženého 2.kola LIMFU sa bude rokovať neskôr

2.kolo - ODLOŽENÉ !!!
12.9.2014 (Juraj Plesník)

Pre nevyhovujúce podmienky ovplyvnené počasím je nadchádzajúce 2.kolo (malo sa hrať 13.9.2014) všetkých troch líg LIMFU odložené! Pokračuje sa 3.kolom v sobotu 20.9.2014 podľa rozpisu!

Výzva výboru LIMFU
V stredu 17.9.2014 povinná účasť všetkých vedúcich mužstiev na schôdzi !

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
10.09.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 10.09.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Hanes, Bosák, Suja, Plesník

Body zasadnutia:
1/ Registrácia hráčov 1., 2., a 3. ligy

2/ Vyplácanie ŽK a ČK z 1.kola
Hráč Jakub Vajda (Mäspoma) nemá vyplatenú ŽK z 1.kola
- v prípade neuhradenia nesmie nastúpiť na zápas!

3/ Prerokovaní hráči:
Erik Gregáň
 (L-Trade) ČK - podrazenie súpera v čistej šanci - STOP na 2 zápasy
s možnosťou odpustenia polovice trestu
Ján Madlen (Torro) ČK -stiahnutie zozadu - STOP 1 zápas
Dušan Pokorádi (SP Hronn) ČK - oplácanie súperovi - STOP 1 zápas
Roman Ľupták (SP Hronn) ČK - faul zozadu vo vyloženej šanci - STOP na 2 zápasy s možnosťou odpustenia polovice trestu

Disciplinárne tresty budú sumarizované v sekcii LiMFu/Tresty

4/ Výbor LIMFU a vedúci RK žiada vedúci mužstiev, aby na každý zápas nosili registračky, súpisky tímov a dresy (rovnaké pre každého hráča v mužstve). Zároveň aby si prekontrolovali čísla dresov na zápise pred zápasom a zapísaných strelcov po skončení zápasu. Zmena zapísaného strelca je možná iba po prerokovaní na schôdzi výboru LIMFU.

Tipovačka - 1.kolo
03.09.2014 (Juraj Plesník)
 
Zhodnotenie výsledkov tipovačky LIMFU
 
pokračovanie článku
Nový ročník tipovačky sme odštartovali spoločne s 1. ligovým kolom. Svoje tipy poslalo 22 tipujúcich a o prekvapenie nebola núdza. Najviac zakočila tipujúcich remíza Legionárov s Lokomotývom, ktorú uhádol jedine ml4 (4,5%), ďalšie prekvapenia sa zrodili v 1.lige. Výhru Xanto teamu nad Vínom Stehlík tipovala len trojica Popetovic, Kudlo a iwaldo77 (13,5%) a výhru Remosu nad L-Trade len dvoja tpiujúci milan7 a JaroslavGunar (9%).

Bonusový zápas Oranjes-Euroteam skončil výsledkom 6:2, ktorý sa nepodaril trafiť nikomu.

Víťazom kola sa stal so ziskom 9 bodov JaroslavGunar (7 správne tipy + 2 z bonusového zápasu + 0 bodov za extra bonus).

Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
03.09.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 03.09.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Hanes, Suja, Plesník

Body zasadnutia:
1/ Registrácia hráčov 1., 2., a 3. ligy

2/ Prerokovaní hráči:
Husár
 (Premium) ČK - žiadosť o odpustenie trestu - vyhovuje sa
- zostáva 1 zápasový trest

3/ Odloženie zápasu 1.kola Bufet - Alcolégia - odsúhlasené výborom
a) Výbor LIMFU posúdi odloženie zápasu len v nasledujúcich prípadoch
(svadba, živelná pohroma, hromadná maródka, reprezentácia mesta)
b) Mužstvá sa musia spoločne dohodnúť na náhradnom termíne do začiatku jesennej časti.

4/ Rozpis jesennej častí 2014 všetkých troch líg LIMFU
(komplet na webe)

5/ Výbor LIMFU žiada vedúci mužstiev, aby na každý zápas nosili registračky, súpisky tímov a dresy (rovnaké pre každého hráča v mužstve)

Rozpis 1.kola LIMFU sezóna 2014/2015
31.08.2014 (Juraj Plesník)
 
Liga malého futbalu vo Zvolene začína svoju ligovú sezónu 6.9.2014. Hrať by sa malo tak ako posledné sezóny na dvoch ihriskách na umelej tráve v areály MFK Lokomotíva Zvolen.
 
pokračovanie článku
V III.lige má vždy vzhľadom na nepárny počet účastníkov jeden z tímov voľno.
 06.09.2014
1. kolo
08:00 Haliganda : Mariáš
08:00 Zanzibar : Detroit
09:00 L-Trade : Remos
09:00 Víno Stehlík : Xanto team
10:00 Oranjes : Euroteam
10:00 Pivkári : Citizens
11:00 Lokomotýv : Legionári
11:00 R-Pub Unionka : Download/Mäspoma
12:00 Piánko : Premium
12:00 Torro : SP Hronn Xanto
13:00 Lipside : Stars
  Tornádo   voľno

Poznámka: Na žiadosť Bufetu bol zápas 1.kola Bufet-Alcolégia prerokovaný a schvalený odklad výborom LIMFU ( dôvod svadba ). Náhradný termín po dohode oboch tímov

XXII. ročník turnaja o Pohár primátora
30.08.2014 (Juraj Plesník)
 
Dňa 29.8.2014 sa na umelej tráve odohral už 22.ročník tradičného predsezónneho turnaja o Pohár primátora mesta Zvolen.
 
pokračovanie článku
Dňa 29.8.2014 sa na umelej tráve odohral už 22.ročník tradičného predsezónneho turnaja o Pohár primátora mesta Zvolen. Za účasti 13 tímov si svoj premiérový triumf vybojovali futbalisti Vína Stehlík, keď vo finále porazili Haligandu 4:1. Na 3.mieste skončil Euroteam po výhre 4:2 nad Oranjes. Víno Stehlík prešlo turnajom bez jediného zaváhania aj vďaka najlepšiemu strelcovi Martinovi Kucbelovi s 10 gólmi. Najlepším brankárom sa stal Ľubo Guzman z Euroteamu a najlepším hráčom Štefan Sudimák ml. z Haligandy. Kompletný výsledkový servis nájdete v sekcii Pohár primátora/aktuálny ročník.

OZNAM: na ihrisku si niekto zabudol mikinu, vyzdvihnúť si ju môže budúci týždeň na lige


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
27.08.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 27.08.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Suja, Plesník

Body zasadnutia:
1/ Odovzdávanie súpisiek mužstiev, registrácia nových hráčov, vyplácanie štartovného. Remos - neodovzdal súpisku. Posledný termín 3.9.2014 !!!

2/ Turnaj o Pohár primátora mesta Zvolen - rozpis zápasov play-off
a) platí rozpis zápasov v skupinách uvedený na stránke TU
b) platí zloženie semifinálových skupín
semifinálová skupina E - A1,D1 a víťaz (B2-C2)
semifinálová skupina F - B1,C1 a víťaz (A2-D2)
c) rozpis zápasov semifinálových skupín sa určí v priebehu turnaja a to nasledovným kľúčom:
1 - žiaden z postupujúcich tímov nesmie odohrať viac ako 3 zápasy po sebe
(postupujúci z 2.miest odohrajú 3 zápasy po sebe! = o 10 min viac ako je klasický ligový zápas!)
2 - zápas A1-D1 resp. B1-C1 bude odohraný čo najneskôr, tak aby bola splnená podmienka 1
(A1-D1 resp. B1-D1 sa nebude hrať ako prvý zápas v semif. skupine E resp. F)
d) postupujúce tímy do semifinálových skupín musia byť pripravené hrať od cca 11:00 - žiadna čakacia doba!

3/ formát líg LIMFU pre sezónu 2014/2015

I.liga 18 kôl = 18 zápasov každý tím
-nemenné
I.liga (10 tímov) - 2x každý s každým
9 kôl JESEŇ 2014 + 9 kôl JAR 2015 

II.liga 17 kôl = 17 zápasov každý tím
II.liga ( 8 tímov) - 2x každý s každým +
nadstavba o titul 1.-4. a o záchranu 5.-8.
9 kôl JESEŇ 2014 + 8 kôl JAR 2015
(prípadný iný formát ligy bude prerokovaní po jesennej časti)

III.liga - 2 návrhy na formát ligy
a) návrh A = 15 zápasov (1.-4.) / 14 zápasov (5.-8.)
III.liga (7 tímov) - 2x každý s každým +
nadstavba o titul 1.-4. a o umiestnenie 5.-7.
9 kôl JESEŇ 2014 + 8 kôl JAR 2015
b) návrh B = 18 zápasov
III.liga (7 tímov) - 3x každý s každým
9 kôl JESEŇ 2014 + 12 kôl JAR 2015
(formát ligy bude prerokovaní po jesennej časti)

jeseň 2014 = všetky ligy 9 kôl


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
20.08.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 20.08.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: Lameš, Suja, Lacko, Plesník

Body zasadnutia:
1/ Turnaj o Pohár primátora mesta Zvolen
a) žreb + rozlosovanie v sekcii Pohár primátora/aktuálny ročník,
prehladnejší rozpis zápasov TU (opravené)
/poprosím o zhovievavosť riadil som sa kľúčom, že tímy z 3.koša majú najdlhšie prestoje riadil som sa kľúčom aby posledný zápas v skupine hral 1. s 2. nasadeným tímom, časy zápasov v skupinách sú rôzne - pozri bod 1b /
b) hracia doba
1x20 min. v trojčlenných skupinách (A,C,D)
1x15min vo štvorčlennej skupine (B), prestávka medzi zápasmi 3 min.
c) 4 víťazi skupín postupujú priamo do semifinálových skupín E a F
semifinálová skupina E - A1,D1 a víťaz (B2-C2)
semifinálová skupina F - B1,C1 a víťaz (A2-D2)
+ druhý v skupinách postupujú do štvrťfinále ( B2-C2 a A2-D2 )
Víťazi semifinálových skupín postupujú do finále, druhí hrajú o 3.miesto

2/ Odovzdávanie súpisiek mužstiev

3/ Potvrdené rozdelenie líg
I.liga (10 tímov) -odstúpil: Giton, Coffola vypadol: Legionári postúpil: Mariáš, II.liga (8 tímov) - zostúpil: Legionári, postúpil: Download (od novej sezóny Mäspoma) vypadol: Tornádo
III.liga (7 tímov) - zostúpil: Tornádo

4/ Zmena času zasadnutia výboru LIMFU - streda 18:00! 
V priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
15.08.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 13.08.2014
 
pokračovanie článku
Prítomní:
Výbor: -
Zástupcovia mužstiev: -

Body zasadnutia:
1/ Turnaj o Pohár primátora mesta Zvolen potvrdený na 29.8.2014 (piatok Výročie SNP)

2/ Odovzdávanie súpisiek mužstiev

3/ Prihlasovanie do 22.ročníka Turnaja o Pohár primátora mesta Zvolen

4/ Pravidelné zasadnutie výboru LIMFU bude každú stredu od 17:00. 
V priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

Body ďalšieho zasadnutia:
a) odovzdávanie súpisiek mužstiev
- posledný termín pre prihlásenie mužstiev!!!

(minimálny počet hráčov na mužstvo 10, štartovné zostáva ako v predošlej sezóne - tlačivo nájdete na stránke limfuzvolen.sk v sekcii LIMFU/dokumenty)
b) prihlasovanie do 22.ročníka Turnaja o Pohár primátora mesta Zvolen a žrebovanie turnaja


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
30.07.2014 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 30.07.2014
 
pokračovanie článku
Dňa 30.7.2014 sa v priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene uskutočnila členská schôdza výboru LIMFU a vedúcich mužstiev LIMFU.

Prítomní:
Výbor: Ondrej Lameš, Peter Hanes
Zástupcovia mužstiev: Haliganda, Xanto team, Detroit, Remos, Unionka, Download, Pivkári, Alcolegia, Lipside, Premium, Piánko, Premium, SP Hronn

Body zasadnutia:
1/ Potvrdený odchod dvoch najdlhšie pôsobiacich tímov (Coffola) a Giton z ligy malého futbalu (LIMFU).

2/ Abdikácia zástupcu predsedu a dlhoročného člena výboru LIMFU Ľubora Klanducha po viac ako dvadsiatichpiatich rokoch.

3/ Nový člen výboru Juraj Plesník (xanto team) - aktualizácia výsledkov, správa stránky limfuzvolen a FB stránky limfuzvolen

4/ Pohár primátora predbežne dohodnutý na 29.8.2014 (piatok Výročie SNP)

5/ Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 13. augusta 2014 od 17:00. V priestoroch Domu Služieb, Kozačeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. 

Účasť všetkých vedúcich mužstiev je nutná!!!


Body ďalšieho zasadnutia:
a) riešenie členov výboru LIMFU - prihlasovanie nových členov
(každý kto chce pomôcť fungovaniu ligy je vo výbore vítaný)
b) riešenie chodu ligy
(organizácia súťaží, rozhodcovia, program ligy)
c) odovzdávanie súpisiek mužstiev
(minimálny počet hráčov na mužstvo 10, štartovné zostáva ako v predošlej sezóne - tlačivo nájdete na stránke limfuzvolen.sk v sekcii LIMFU/dokumenty)
d) prihlasovanie do 22.ročníka Pohár primátora mesta Zvolen


spodok
c3jo design