Mamut
Výsledky

3 - 9

Lokomotýv ´99 : Mamut

3 - 3

R-Pub Unionka : Mamut

7 - 2

Mamut : Falcon´s TJ Očová

0 - 11

Tornádo : Mamut

2 - 5

Mamut : Fine restaurant

0 - 10

Shadows : Mamut

5 - 0

Mamut : Piánko

1 - 3

Torro – Koliba : Mamut

0 - 2

Mamut : Xanto team

2 - 4

Shadows : Mamut

4 - 1

Mamut : Falcon´s TJ Očová

6 - 0

Mamut : Lokomotýv ´99

5 - 3

Mamut : R-Pub Unionka

2 - 5

Falcon´s TJ Očová : Mamut

5 - 1

Mamut : Tornádo

7 - 2

Fine restaurant : Mamut

12 - 0

Mamut : Shadows

0 - 8

Piánko : Mamut

0 - 5

Autotechna Stars : Mamut

1 - 3

Mamut : Slohajagico

13:00

Autotechna Stars : Mamut

9 - 2

Mamut : Piánko

1 - 6

R-Pub Unionka : Mamut

0 - 5

Falcon´s TJ Očová : Mamut

4 - 3

Mamut : Fine restaurant

4 - 0

Mamut : Shadows

7 - 0

Mamut : Tornádo

1 - 1

Mamut : R-Pub Unionka

2 - 5

Falcon´s TJ Očová : Mamut

4 - 3

Mamut : Piánko

3 - 1

Mamut : Tornádo

7 - 3

Slohajagico : Mamut

1 - 9

Shadows : Mamut

1 - 2

Autotechna Stars : Mamut

9 - 1

Fine restaurant : Mamut

8 - 1

Mamut : Falcon´s

8 - 4

Slohajagico : Mamut

3 - 4

FC Gentleman´s : Mamut

2 - 7

Shadows : Mamut

7 - 3

Mamut : Piánko

3 - 4

Autotechna Stars : Mamut

2 - 9

Legionári : Mamut

1 - 15

Falcon´s : Mamut

1 - 5

Mamut : FC Gentleman´s

2 - 5

Slohajagico : Mamut

2 - 4

Legionári : Mamut

Zrušený

Mamut vs FC Gentleman´s

9 - 1

Mamut vs Autotechna Stars

7 - 0

Piánko vs Mamut

0 - 1

Mamut vs Shadows